Skip to main content

Valgfag

Orienter dig om retningslinjer for valgfag, selvvalgt emne og projektorienteret forløb i nedenstående notater.

Notat om valgfag - april 2022.

Notat om selvvalgt emne som valgfag - marts 2021

Bilag til selvvalgt emne. Bilaget skal udfyldes og uploades sammen med ansøgning om forhåndgodkendelse af selvvalgt emne.

Notat om Projektorienteret forløb som valgfag -marts 2021

Skabelon til udfyldelse af praktikplan - april 2020

Vil du vide mere?

Ansøgningsskema til ovenstående.

Valgfag

Nedenstående valgmoduler er specifikt rettet mod fysioterapi. Der oprettes hold, såfremt der er tilstrækkeligt antal deltagere (min.12):

  1. Assessment of muscle function and neuromuscular activity (5 ECTS)
  2. Performing meta-analyses (5 ECTS)
  3. Motion analysis in physiotherapy research and the clinical setting (5 ECTS)
  4. Applied statistics (5 ECTS)
  5. Sportsfysioterapi 2. modul – Undersøgelse og rehabilitering af seneskader - i relation til idræt (5 ECTS).  Udbydes i lige år
  6. Sportsfysioterapi 2. modul – Undersøgelse og rehabilitering af muskelskader - i relation til idræt (5 ECTS). Udbydes i ulige år

Alle moduler gennemføres på engelsk, hvis der er udveksling med studerende fra udenlandske universiteter som ikke umiddelbart forstår dansk. Derfor er alle studieguides for valgmoduler på engelsk.

Kandidatuddannelserne i Fysioterapi, Ergoterapi, Jordemodervidenskab, Klinisk sygepleje og Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse udbyder sammen en række valgfag. Disse fag kaldes interne moduler/valgfag.

Derudover kan du tage kurser til meritoverføring på andre uddannelser ved SDU eller ved andre universiteter i ind- og udland. Disse fag kaldes eksterne fag og studienævnet skal godkende disse, inden du kan tilmelde dig dem.

Det er vigtigt, at du læser dokumentet ’Notat vedrørende valgfag’ herover. Her finder du al den information du har brug for omkring valgfag på din uddannelse.

Her kan du se en oversigt over hvilke ugedage, de forskellige valgmoduler bliver udbudt i efteråret 2022: Placeringsoversigt

(Udbuddet for efteråret 2023 fastlægges af studienævnet i foråret 2023, og opdateres her på hjemmesiden forventeligt i maj 2023).

På listen herunder kan du se udbuddet for efteråret 2022 og læse fagbeskrivelsen for det enkelte valgfag.

 

Sidst opdateret: 02.02.2023