Skip to main content

Trin 3. Det du kan

 


Her kan du læse mere om, hvad tidligere studerende fra din uddannelse fortæller, at de har taget med sig, og hvordan de bidrager i verden.

Gennemgangen er slet ikke udtømmende – du kan finde masser af studerende, som har brugt deres uddannelse på at lære andre ting, og som har skabt sig en fremtid, som man umuligt kunne have forudset.

Du vil også finde eksempler på, hvad tidligere studerende fortæller, de arbejder med. Men husk: Listen er uendeligt meget længere.

Hvilke muligheder giver din uddannelse i Filosofi?

Midt i studieforberedelser, eksamensopgaver og andre studieaktiviteter kan det være svært at få øje på, hvad alt dit arbejde med studiet i virkeligheden giver dig af kompetencer.

En uddannelse i Filosofi er en lang læreproces, hvor du blandt andet lærer at:

 • formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller til både fagfæller og ikke-specialister
 • vurdere og anvende filosofiske metoder og synspunkter i forhold til en konkret opgave herunder fokusere på delproblemer og delspørgsmål og argumentere for valget
 • behandle etiske og politiske problemer rationelt
 • strukturere viden og udvikle nye begreber og ny terminologi
 • formulere og formidle filosofiske problemstillinger og synspunkter
 • identificere og gennemskue stereotyper, fejlslutninger og tvivlsomme (og evt. skjulte) præmisser
 • fremstille logiske strukturer klart og overskueligt
 • identificere hovedbudskabet og argumentationsstrukturen i en tekst eller en mundtlig udtalelse
 • selvstændigt igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar

Måske du nu sidder og tænker, at du arbejder med meget mere og andre spændende kompetencer på dit studie, og det er rigtig godt, for du er eksperten, der kan fortsætte ”listen” i løbet af dine studier.

Hvad bliver du, når du er færdig med din uddannelse? Det spørgsmål har du sikkert tit fået til familiefesterne uden du helt ved, hvad du skal svare. Det kan også være, at det er et spørgsmål, du stiller dig selv. Hvis du godt kunne tænke dig noget inspiration til et svar, er det godt, du læser med her. Du har nemlig mange muligheder med dine kompetencer.

Kort fortalt er Filosofi en uddannelse, der berøringspunkter med alle andre fag og alle områder af virkeligheden – politik, historie, kunst, litteratur, religion, matematik, naturvidenskab, erhvervsliv, psykologi, omsorg, miljø og uddannelse. Med den viden i rygsækken kan du analysere problemer, se tingene i en større sammenhæng, arbejde med værdier og sætte dig ind i forskellige tankegange.

Helt konkret vil du kunne have et job, hvor du skal:

 • planlægge og udføre formidlingsarbejde til forskellige målgrupper
 • analysere menneskelig adfærd, både individuelt og samfundsmæssigt, eksempelvis i forbindelse med personaleudvikling, konflikthåndtering, samarbejdsrelationer, udrednings- og rådgivningsarbejde
 • indgå i projekter omkring kommunikation og markedsføring
 • agere som rådgiver eller konsulent i forskellige organisationer, eksempelvis på kultur-, kommunikations- eller uddannelsesområdet
 • skal anvende filosofiske metoder og tilgange i forhold til en konkret opgave, herunder reflektere og argumentere for valget af kommunikations- og formidlingsformer
 • undervise i gymnasiet, højskolesektoren eller på universitetet (dette kræver en kandidatuddannelse)

Traditionelt har kandidater fra filosofi fundet job med undervisning og forskning ved universiteter og højere læreanstalter eller med anden undervisning. Du har også kompetencer til at arbejde inden for andre sektorer, f.eks. i konsulentvirksomheder, forlagsbranchen, kreditinstitutioner, it-virksomheder og offentlig administration.

Hvis du ønsker at blive gymnasieunderviser, skal du fortsætte på kandidatuddannelsen i Filosofi.

Med en kandidat i Filosofi opnår du faglig kompetence til at undervise i dette fag i det almene gymnasium. De fleste som opnår fastansættelse som gymnasielærer har undervisningskompetence i to fag. Du opnår den faglige kompetence ved at have taget et fuldt sidefag i et andet fag fra gymnasiets fagpakke som en del af din bachelor- og kandidatuddannelse.

Gymnasielærervejen er den måske mest kendte og iøjnefaldende karrierevej. Men det er ikke nødvendigvis lettere at få job i gymnasiesektoren end i andre brancher. Også i dette felt skal du besidde den rette profil, fagligt og personligt, for at være en attraktiv kandidat.

Du bør altså arbejde målrettet med din profil, hvis du drømmer om et job i gymnasiet.

Læs mere om hvad der skal til for at blive gymnasielærer.

Du kan også undervise andre steder end det almene gymnasium
Det almene gymnasium kan ses som en naturlig undervisningsvej at gå efter en kandidat i Filosofi, men drømmer du om at undervise, skal du ikke lukke øjnene for det endnu større arbejdsmarked, som udgøres af alle de øvrige uddannelsesinstitutioner.

Med en kandidatgrad fra universitetet kan du også undervise på:

 • University Colleges
 • CVU’er
 • højskoler
 • erhvervsakademier
 • tekniske skoler
 • og i private virksomheder, eksempelvis sprogskoler, kursusvirksomheder, konsulentfirmaer og lignende

Her er det op til den enkelte arbejdsgiver at afgøre, om du er fagligt kompetent til at undervise det pågældende sted.

Flere gange i løbet af dine studier, kan du blive i tvivl om, hvad du skal bruge det til – og om du har valgt rigtigt. Selvom tvivl kan være ubehageligt, giver tvivl også anledning til at tænke over, hvilke valgmuligheder, du har i løbet af dine studier. Valgmulighederne kan være med til at tone din profil i den retning, du synes er spændende og giver mening for dine karriereplaner.

Måske tænker du, at det vil være spændende at arbejde i humanitære hjælpeorganisationer, på reklamebureau, en ambassade eller noget helt syttende, men du ved ikke om du har det, der skal til. Det har du heldigvis masser af muligheder for at finde ud af i løbet af din studietid.

Det kan være, at du synes, at det kan være spændende at komme i praktik (projektorienteret forløb) og/eller tage på et udlandsophold et semester i løbet af dine studier for at prøve kræfter med en anden kultur, afprøve dine kompetencer og opdage nye spændende muligheder.

Eller måske du overvejer at prøve kræfter med et studiejob, hvor du kan få mulighed for at løse opgaver, hvor du skal anvende nogle af dine kompetencer fra studiet og opdage nye karrieremuligheder, du ikke vidste ville være en mulighed for én med dine kompetencer.

Det er blandt mange andre ting den slags muligheder, der kan være med til at tone din profil og kaste et nyt lys på dine karrieremuligheder.

Hvis du har brug for et overblik over dine karrieremuligheder eller få sparring på, hvordan du når dertil, så kan du kontakte karrierevejledningen.

Har du brug for hjælp til at finde ud af, hvad du kan eller vil?

➤ Kontakt Karrierevejledningen


Sidst opdateret: 07.11.2023