Skip to main content
Ergoterapi (kandidat)

Studieordninger

Under Uddannelsens forløb finder du en oversigt over, hvordan din uddannelse er opbygget. Vælg det årstal, du er optaget på uddannelsen.

Der kan komme ændringer til studieordningen, og vi forventer, at du læser den ved studiestart og løbende orienterer dig i den.

Forsinket på studiet

Bliver man forsinket på uddannelsen, frivilligt eller ufrivilligt, kan det være nødvendigt at blive indskrevet på den nyeste studieordning for at gøre uddannelsen færdig.

I opfordres derfor til ikke at planlægge at tage uddannelsen på mere end normeret tid.

Hvis du bliver forsinket, skal du være opmærksom på følgende:

  • Indskrivning på ny studieordning vil afhænge af, hvor langt du er på den eksisterende studieordning
  • Der er lavet en overgangsstudieordning, såfremt du mangler enkelte moduler på din uddannelse - den finder du her.

Studieordninger:

Bemærk at nedenstående to studieordninger i pdf ikke længere opdateres. Gældende og opdateret studieordning findes øverst på denne side.

Studieordning pr. 1. september 2017
Studieordning - 2017 (.pdf) gældende for studerende optaget 1. september 2017 og frem

Studieordning - 2016 (.pdf) gældende for studerende optaget 1. september 2016 eller tidligere

Uaktuelle studieordninger:

Studieordning - 2014 (.pdf). Opdateret november 2015 - ændringer fremgår af rettelsesblad sidst i studieordningen.

Sidst opdateret: 11.06.2024