Skip to main content

Uddannelsens forløb

Din kandidatuddannelse svarer til 2 års fuldtidsstudier
Din kandidatuddannelse er normeret til 120 ECTS hvilket svarer til 2 års fuldtidsstudier (ECTS er en fælles europæisk standard for videregående uddannelsers arbejdsmæssige belastning). 60 ECTS er 1 års fuldtidsstudium, og vi forventer derfor, at du følger 30 ECTS hvert semester.

Uddannelsen er opdelt i 8 kvarterer (moduler, inkl. valgfrie moduler samt kandidatspeciale). Hvert modul omfatter 7 ugers undervisning og en eksamensperiode på 2 uger.

Uddannelsens faglige indhold er inddelt i tre hovedområder; det ergoterapeutiske- og aktivitetsvidenskabelige, det samfundsvidenskabelige og det forskningsmetodologiske område.

Som studerende vil du som udgangspunkt have 3 undervisningsdage om ugen.

Hvad betyder antal undervisningsdage? Et modul på 5 ECTS vil som hovedregel have 1 undervisningsdag om ugen. Ved 10 ECTS vil det være 2 undervisningsdage og 15 ECTS 3 undervisningsdage (dette er med forbehold for ændringer). Du skal være opmærksom på, at antal undervisningsdage ikke svarer til den arbejdsindsats, der forventes til det enkelte modul, idet du skal afsætte tid til fx forberedelse. Således svarer 1 ECTS point til 27,5 arbejdstimer for den studerende. Et modul på 5 ECTS svarer derfor til 137, 5 arbejdstimer og et modul på 15 ECTS svarer til et fuldtidsstudie, dvs. 412 arbejdstimer fordelt over de 9 uger.

 

Forløbsmodel for studerende med studiestart i 2023 og frem

 

Forløbsmodel for studerende med studiestart i 2021 og frem

 

Hvilke fag/kurser skal jeg have hvornår?

Herunder kan du se en oversigt over, hvordan din uddannelse er opbygget. Vælg det årstal, du er optaget på uddannelsen.

Optaget på uddannelsen i

➤ 2021 eller 2022

 Er du optaget før 2021

➤ Har du brug for at se uddannelsens forløb fra før 2021, så kontakt SUND Uddannelse her

Sidst opdateret: 19.10.2023