Skip to main content

Fagspecifikke kompetencer

Dine fagspecifikke kompetencer er de kompetencer, som er unikke for din uddannelse. Det er altså dem, der adskiller din faglighed fra andre uddannelsers faglighed.

Hvis du ønsker en karriere inden for forskning eller undervisning i dit fag, så er det bl.a. dine fagspecifikke kompetencer, du vil trække på.

Hvad er mine fagspecifikke kompetencer?

Kompetencebeskrivelse for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi og Jura

Viden og forståelse
Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi og jura giver viden, som inden for disse fagområder er baseret på den højeste internationale forskning. Kandidaten kan forstå og på et videnskabeligt grundlag reflektere over denne viden samt identificere relevante videnskabeligt problemstillinger.

Færdigheder
En kandidat i erhvervsøkonomi og jura kan anvende specialiserede videnskabelige metoder og teorier inden for jura og erhvervsøkonomi til at identificere og analysere komplicerede problemstillinger. Kandidaten har specialistindsigt i metodernes og teoriernes baggrund og anvendelse, deres styrker og svagheder og kan selvstændigt udvide sin viden.

Kandidaten har specialiseret indsigt i erhvervsjura og -økonomi og kan anvende denne på komplekse problemstillinger på tværs af de to fagdiscipliner. Kandidaten kan således lave selvstændige og kritiske analyser af sådanne problemstillinger og på baggrund af erhvervsjuridiske og -økonomiske videnskabelige metoder og teorier argumentere fo kvalificerede løsninger samt træffe sagligt begrundede afgørelser.
Kandidaten kan mundtligt og skriftligt formidle sin viden og diskutere fagrelevante problemstillinger med kolleger, virksomhedens ledelse og det omgivende samfund. Kandidaten kan både individuelt og i samarbejde med andre arbejde målrettet og systematisk.

Kompetencer
En kandidat i erhvervsøkonomi og jura kan målrettet og systematisk arbejde på tværs af de to discipliner og styre komplekse og uforudsigelige arbejds- og udviklingssituationer, som forudsætter nye løsningsmodeller.

Kandidaten kan selvstændig igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og kan påtage sig professionelt ansvar samt indgå i ledelsesfunktioner. Kandidaten kan endvidere selvstændigt tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering. Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi og jura giver kompetence til beskæftigelse i såvel den offentlige som den private sektor med løsning af erhvervsjuridiske og/eller -økonomiske opgaver.

Uddrag af studieordning for kandidatuddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura, cand.merc.(jur.), 2012

Studienævn for Jura, Syddansk Universitet

Sidst opdateret: 19.08.2022