Møder

Mødedatoer 2019

Møderne i nævnet planlægges løbende, hvorfor der ikke fremgår præcise mødedatoer her. Vi bestræber os dog på at holde møder én gang om måneden. Har du brug for at kende en kommende mødedato, kan du kontakte Studienævnet på sncandpublic@sam.sdu.dk 

 

Dagsorden og referater for Studienævnsmøder