Studienævn for Cand.public. (Interim)

Ansøgninger til studienævnet skal sendes via studyboard.sdu.dk og skal være studienævnet i hænde senest 14 dage (10 arbejdsdage) før et møde.

Har du spørgsmål i forbindelse med ansøgning til studienævnet, eller skal du eftersende bilag til ansøgning, bedes dette sendt til sncandpublic@sam.sdu.dk.

Ansøgninger vedr. særlige prøvevilkår så som forlænget tid til eksamen eller deltagelse i eksamen fra udlandet skal dog være modtaget senest den 1. maj for sommereksamen og 1. december for vintereksamen.

Er du i tvivl om indhold eller opbygning af din ansøgningen, kan du få hjælp hertil af de faglige vejledere.

Du kan kontakte studienævnet på mail eller via telefon: 6550 2291 (åben mellem 10.00-14.00)

 

 
Ansøgning til studienævnet!

Klik her...