Den Fynske Bladfonds Rejselegat

Den Fynske Bladfond uddeler hvert år et rejselegat til det bedste bachelorprojekt og et rejselegat til den bedste kandidatafhandling blandt studerende, der er indskre­vet ved Center for Journalistik ved Syddansk Universitet, og som i særlig grad har dokumenteret evner og talent for journalistik, med særlig vægt på de skrevne medier. Rejselegatet skal anvendes til et eller flere studieophold udenfor Dan­marks grænser.

Legatmodtagerne indstilles af centerlederen på grund­lag af bedømmelserne af de af de studerendes bachelorprojekter og kandidatafahandlinger, der vedrører de skrevne medier.  

Link til vedtægter

Link til modtagere af legat