Skip to main content

Studiestart

Den 29. og 30. august 2024 er der studie-/introduktionsdage til uddannelsen.

Introduktionen foregår på Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M.

Her link til Vejviser, SDU Maps campuskort.

Nærmere program for introduktionsdagene sendes ud sammen med en velkomstmail forud for studiestart.

Undervisningen i efteråret 2024 begynder i uge 36.

Herefter vil omfanget af undervisningen i første semester være følgende:

  • I første kvartal er der undervisning i ugerne 36 -43 (ferie i uge 42)
  • I andet kvartal er der undervisning i ugerne 46-1 (ferie i uge 52)

Tilmelding til undervisning er åben fra den 20. maj. Til efterårssemesteret 2024 skal du tilmelde dig følgende fag:

  •  Patient og samfund – S950003101
  • Sundhedsjura – S950004101 (bemærk at dette fag først begynder i 2. kvartal)

Du tilmelder dig fag via Studenterselvbetjeningen.

Læs mere om uddannelsens opbygning og fordeling af fag her.  

10 uger før studiestart forventer vi at kunne oplyse undervisningsdage – dog ikke de nøjagtige tidspunkter.

Nøjagtige tidspunkter for undervisning bliver offentliggjort på e-læringsplatformen Itslearning 4 uger inden et fag starter. Her vil det være muligt at se en lektionsplan, undervisningstidspunkter samt eksamensdato for de enkelte fag.

Itslearning: Når du har takket ja til din plads på uddannelsen, modtager du din studentermail, hvorefter du får adgang til Itslearning i starten af august 2024. Du kan læse mere om Itslearning her

Hvert fag afsluttes med en eksamen, som er placeret i umiddelbar forlængelse af undervisningsperioden:

  • I første kvartal er der eksamen i ugerne 44-45
  • I andet kvartal er der eksamen i ugerne 2-4, 2025

Eksamensdatoer for hvert enkelt fag bliver offentliggjort på e-læringsplatformen Itslearning 4 uger inden undervisningsstart på det pågældende fag.

Vi ved, at mange af vores tidligere studerende har fundet overgangen fra en professionsbachelor eller en mellemlang videregående uddannelse til en kandidatuddannelse på universitetet særligt udfordrende. Derfor er der udviklet et videnskabsteoretisk basiskursus, som vi anbefaler, at du gennemfører og laver øvelserne til som en introduktion til din undervisning. Du finder link til studieguiden her.

Fra starten af august finder du kurset Videnskabsteoretisk basiskursus på itslearning i rummet for Studieforberedende kursus for kandidater på SUND.

Derudover anbefaler vi,  at du læser nærmere omkring SDU her samt tager et kig på siden ”Fra professionsbachelor til kandidatstuderende”.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte uddannelseskoordinator Maria Dyrup Hansen  på e-mail: mahansen@health.sdu.dk  /telefon 6550 3874.

Find yderligere information på Itslearning


Itslearning

Itslearning er Syddansk Universitets e-læringsplatform. Her kan du få overblik over dine kurser, hvad du skal have hvornår samt finde kursusmateriale, litteratur med videre. Det er også her, du kan samarbejde og kommunikere med både undervisere og medstuderende.

Når du har takket ja til din plads på uddannelsen, modtager du din studentermail, hvorefter du får adgang til Itslearning i starten af august 2024. 

Du kan læse mere om Itslearning her.


Sidst opdateret: 21.03.2024