Skip to main content

Uddannelsens forløb

Uddannelsen er opdelt i 8 semestre, hver bestående af 2 kvartaler. Hvert kvartal omfatter 7 ugers undervisning og en eksamensperiode på 2 uger, og hvert kvartal kan have et eller flere moduler med undervisning.

Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse er forankret i teorier og metoder inden for sundhedsvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab. Den sundhedsvidenskabelig kandidatuddannelse lægger således vægt på det flervidenskabelige samt på forholdet mellem patient – og brugerperspektiver og samfundet.

Som erhvervskandidat vil du have mellem 1-3 undervisningsdage om ugen samtidig med, at du har et fagrelevant arbejde på minimum 25 timer om ugen i gennemsnit (årsnorm). Dette er et krav for optagelse på uddannelsen.

Det er vigtigt, at du sammen med din arbejdsgiver får lavet en fleksibel arbejdstidsaftale, så den passer bedst muligt med den studieaktivitet, du vil få på studiet (se forløbsmodellen). Vi anbefaler, at der er perioder, hvor du arbejder mindre og andre perioder, hvor du arbejder mere end de gennemsnitlige 25 timer/uge. Hen over sommeren er der fx ikke studieaktivitet i juli og august og der er også kvartaler, hvor der ikke er undervisning eller kun 1 undervisningsdag om ugen; i disse perioder ville du kunne arbejde mere for at kunne arbejde mindre i de kvartaler, der er mere undervisningsaktivitet og stadig have 25 timer/ugen i gennemsnit (årsnorm).

Hvad betyder antal undervisningsdage? Et modul på 5 ECTS vil som hovedregel have 1 undervisningsdag om ugen. Ved 10 ECTS vil det være 2 undervisningsdage og 15 ECTS 3 undervisningsdage (dette er med forbehold for ændringer). Du skal være opmærksom på, at antal undervisningsdage ikke svarer til den arbejdsindsats, der forventes til det enkelte modul, idet du skal afsætte tid til fx forberedelse. Således svarer 1 ECTS point til 27,5 arbejdstimer for den studerende. Et modul på 5 ECTS svarer derfor til 137, 5 arbejdstimer og et modul på 15 ECTS svarer til et fuldtidsstudie, dvs. 412 arbejdstimer fordelt over de 9 uger.

Forløbsmodel for studerende med studiestart i 2023 og frem

 

Forløbsmodel for studerende med studiestart i 2021 og frem

 

Hvilke fag/kurser skal jeg have hvornår?

Herunder kan du se en oversigt over, hvordan din uddannelse er opbygget. Vælg det årstal, du er optaget på uddannelsen.

Optaget på uddannelsen i

➤ 2021 eller 2022

Sidst opdateret: 19.10.2023