Skip to main content

Studieordninger

Når du er optaget på en uddannelse, bliver du indskrevet på den nyeste studieordning. Det vil sige, at det er den, du skal følge. Der kan komme ændringer til studieordningen, og vi forventer, at du læser den ved studiestart og løbende orienterer dig i den.

Studieordning for Erhvervskandidatuddannelsen i revision

Bilag vedr. adgang til kandidatuddannelsen i revision, cand.merc. aud. (godkendt 31.08.17)

Sidst opdateret: 10.10.2022