Skip to main content

Fagspecifikke kompetencer

Bliv god til at beskrive de kompetencer, som er unikke for din uddannelse

De fagspecifikke kompetencer er dem, der er unikke for lige præcis din uddannelse og din samlede uddannelseskombination. Det er dem, der adskiller din faglighed fra andres faglighed. Det er ofte dem, der er nemmest at sætte ord på.

 

Mange studerende tænker, at det er indholdet fra de fag de har haft, som de bliver ansat på. Men du har en opgave med at oversætte indhold til kompetencer for en potentiel arbejdsgiver, der ikke nødvendigvis ved hvad du kan, hvis du har haft et fag om kvalitative metoder eller om makroøkonomi.

 

Fagbeskrivelsen siger…

Dit studie har lavet en studieordning med nogle fagbeskrivelser, hvor der står de ting du lærer gennem din uddannelse. Det kan være en god inspiration til at komme i gang med at få overblik over dine kompetencer – men de er stadig meget akademiske.

 

Fagbeskrivelsen er skrevet i en studiekontekst, ikke nødvendigvis med tanke på, hvordan de kompetencer ser ud eller giver mening udenfor studiet.

 

Faglige kompetencer kan være nemme for en medstuderende eller en anden højtuddannet at relatere til, men for en person i en lille virksomhed kræver det, at du får dem oversat til hverdagssprog – til noget, der giver mening ift. deres virkelighed og behov. Få hjælp til at oversætte dine kompetencer til noget der giver værdi for en virksomhed.

 

Skemalæg dine faglige kompetencer

Som en hjælp til at få overblik over dine faglige kompetencer fra studiet kan du prøve at kortlægge de fag du har haft, og de kompetencer du har fået med.

 

Skemaet er bygget op med plads til fagene i den ene kolonne, og så kan du ud for hvert fag skrive hvornår du har haft det, hvad det handlede om i stikord, samt hvilke kompetencer du mener du har fået med dig fra faget.

 

Vi har sat et par eksempler ind i tabellen til inspiration:

Skema-øvelsen er rigtig god til at tvinge dig selv til at huske på, hvor mange fag, du egentlig har haft i dit studieforløb, og til at få konkretiseret hvad det enkelte fag kan bruges til i praksis.

 

Download øvelsen så du selv kan udfylde den (Word).

 

 

God til, meget af, mest spændende øvelsen

Du kan også prøve at se på uddannelsen med nogle andre briller, som en øvelse i sig selv eller som supplement til skemaet før.

 

Her skal du vælge elementer ud, som du kan se, at du enten er god til, har haft meget af eller synes har været mest spændende – eller en kombination af dem. Lav de 3 overskrifter og tænk tilbage på de fag du har haft indtil nu:

 

God til:
 • Er der nogle opgaver, metoder eller specifikke fag, som du har haft særlig nemt ved? Hvor har du klaret dig godt? Typisk er der nogle ting vi er gode til, mens andre er mere udfordrende.
 • Beskriv, hvad du har gjort og hvordan du har oplevet det.
 • Sæt kompetencer på. Hvis du for eksempel har klaret dig godt i fag med fokus på organisationsteori, har du måske udviklet kompetencer i at forstå og navigere i forskellige typer af organisationer.

 

Meget af:
 • Er der elementer eller indhold, som har fyldt meget i din uddannelse? Måske er der ting, du især har trænet og ved en del i dybden om.
 • Spørg dig selv: ”Hvad er jeg blevet specialist i ved at have de her fag?”
 • Sæt kompetencer på. Hvis du for eksempel har brugt meget tid på at sætte dig ind i, hvordan amerikansk historie har udviklet sig efter 2. verdenskrig, har du udviklet kompetencer i at spotte mønstre i et samfund og har en specifik viden om USA. Det kan du måske bruge i et job, hvor der er fokus på det amerikanske marked og forbrugsmønstre.
 
Mest spændende:
 • Se på de elementer, du er blevet inspireret af og har fået energi af at arbejde med. Det vil tit pege hen mod arbejdsopgaver, du vil blive motiveret af.
 • Spørg dig selv: ”Hvad synes jeg har været mest spændende – og hvorfor?”
 • Sæt kompetencer på. Måske har oplevet at blive helt optaget af at arbejde med brugerdimensionen af tekniske løsninger. Du har nok udviklet kompetencer i at huske på de menneskelige behov i forhold til teknologi. Det kan fx du fremhæve i en ansøgning eller i dit CV.

 

Kig på, hvad du har skrevet under de forskellige overskrifter. Er der noget der går igen? Kan du se nogle mønstre? Du kan bruge det som hjælp til, hvad du evt. kan kigge efter når du skal søge job. Du kan også kigge på dine oversigter og udvælge nogle af kompetencerne du vil fremhæve når du skal skrive en ansøgning og lave dit CV.

Næste skridt:

SDU RIO Syddansk Universitet

 • Campusvej 55
 • Odense M - DK-5230

Sidst opdateret: 19.07.2022