Skip to main content

Trin 3. Det du kan

 


Her kan du læse mere om, hvad tidligere studerende fra din uddannelse fortæller, at de har taget med sig, og hvordan de bidrager i verden.

Gennemgangen er slet ikke udtømmende – du kan finde masser af studerende, som har brugt deres uddannelse på at lære andre ting, og som har skabt sig en fremtid, som man umuligt kunne have forudset.

Du vil også finde eksempler på, hvad tidligere studerende fortæller, de arbejder med. Men husk: Listen er uendeligt meget længere.

Midt i studieforberedelser, eksamensopgaver og andre studieaktiviteter kan det være svært at få øje på, hvad alt dit arbejde med studiet i virkeligheden giver dig af kompetencer.

En uddannelse i Pædagogik er en lang læreproces, hvor du blandt andet lærer at:

 • forbinde analyse og refleksion i tilgangen til pædagogisk teori og praksis
 • kommunikere om pædagogiske problemstillinger både med specialister, praktikere og udenforstående
 • gennemskue og håndtere komplicerede problemer i relation til undersøgelse og udvikling af det pædagogiske praksisfelt
 • reflektere lærings- og udviklingsstrategier som en del af sin faglighed
 • forholde dig kritisk vurderende til teori- og metodespørgsmål i relation til pædagogisk forskning og udvikling

Måske du nu sidder og tænker, at du arbejder med meget mere og andre spændende kompetencer på dit studie, og det er rigtig godt, for du er eksperten, der kan fortsætte ”listen” i løbet af dine studier.

Hvad bliver du, når du er færdig med din uddannelse? Det spørgsmål har du sikkert tit fået til familiefesterne uden du helt ved, hvad du skal svare. Det kan også være, at det er et spørgsmål, du stiller dig selv. Hvis du godt kunne tænke dig noget inspiration til et svar, er det godt, du læser med her. Du har nemlig mange muligheder med dine kompetencer.

Med en kandidat i Pædagogik kan du varetage formidlings-, planlægnings-, konsulent- og udviklingsopgaver i professionsuddannelser og i andre organisationer og virksomheder med pædagogiske opgaver samt undervisning.

Helt konkret vil du kunne have et job, hvor du skal:

 • arbejde kvalificeret og reflekteret med pædagogik, læring og viden
 • have pædagogisk og læringsmæssig indsigt og være i stand til at arbejde målrettet med at videreudvikle medarbejderes kompetencer
 • arbejde med udvikling og vurdering af didaktisk design af kurser på og i relation til en arbejdsplads
 • udvikle sociale og kulturelle tiltag og innovative ideer for eller med organisationer i forskellige sektorer og brancher
 • dokumentere og evaluere pædagogisk ledelse og udvikling
 • arbejde med pædagogisk kommunikation i interkulturelt perspektiv
 • designe og rådgive om webmedierede undervisningsforløb
 • rådgive pædagogisk personale og forældre omkring pædagogiske strategier

Alt i alt vil uddannelsen give dig kompetencer til at løse opgaver indenfor mange forskellige områder, eksempelvis i den private sektor, kommuner, daginstitutioner, skoler, uddannelsessektoren, sundhedssektoren og den sociale sektor mv. 

Flere gange i løbet af dine studier, kan du blive i tvivl om, hvad du skal bruge det til – og om du har valgt rigtigt. Selvom tvivl kan være ubehageligt, giver tvivl også anledning til at tænke over, hvilke valgmuligheder, du har i løbet af dine studier. Valgmulighederne kan være med til at tone din profil i den retning, du synes er spændende og giver mening for dine karriereplaner.

Måske tænker du, at det vil være spændende at arbejde i faglig organisation, i kommuner, med læring eller noget helt syttende, men du ved ikke om du har det, der skal til. Det har du heldigvis masser af muligheder for at finde ud af i løbet af din studietid.

Det kan være, at du synes, at det kan være spændende at komme i praktik (projektorienteret forløb) og/eller tage på et udlandsophold et semester i løbet af dine studier for at prøve kræfter med en anden kultur, afprøve dine kompetencer og opdage nye spændende muligheder.

Eller måske du overvejer at prøve kræfter med et studiejob, hvor du kan få mulighed for at løse opgaver, hvor du skal anvende nogle af dine kompetencer fra studiet og opdage nye karrieremuligheder, du ikke vidste ville være en mulighed for én med dine kompetencer.

Det er blandt mange andre ting den slags muligheder, der kan være med til at tone din profil og kaste et nyt lys på dine karrieremuligheder.

Hvis du har brug for et overblik over dine karrieremuligheder eller få sparring på, hvordan du når dertil, så kan du kontakte karrierevejledningen.

Har du brug for hjælp til at finde ud af, hvad du kan eller vil?

➤ Kontakt Karrierevejledningen


Sidst opdateret: 08.09.2023