Skip to main content

Studieblanketter


Petitumblanketter

Emne Læs om reglerne   Blanket
Petitum Petitum til brug for skriftlige opgaver

BEMÆRK: Alle petita skal afleveres under faget i SDU's digitale platform! Der modtages ikke petita i papirform
Petitum til Teori og metode II se her, for docx-dokument se her
Petitum til Læringsteori i pædagogisk belysning, docx - pdf

 

Undervejs i studiet

Emne Læs om reglerne Blanket
Udlandsophold                      Ophold i udlandet Søg om udvekslingsplads eller stipendium
Projektorienteret forløb (praktik) Om projektorienteret forløb

Brug SPOC til at udfylde
- Projektaftale inkl.  vejlederaftale
- Vejlederaftale (kun hvis virksomheden benytter egen kontrakt/projektaftale)
Speciale Læs om speciale på Humaniora Brug SPOC til at søge om vejleder og emne
Brug SPOC til at uploade projektbeskrivelse og vejledningsplan
Brug SPOC til oprettelse af specialekontrakt ifm. 2/3 . forsøg.
Specialeblanket oprettet før 25. september 2020: Se den her.
Eksamensklage Klagevejledning

Eksamensregler
Blanket til eksamensklage
 Samarbejde om projekter
Samarbejde om projekter  Aftale for projektsamarbejde og fortrolighedserklæring

 
Ind/ud af universitetet

Emne Læs om reglerne Blanket
Orlov             Om orlov Ansøg om orlov
Genindskrivning Om genindskrivning Blanket til genindskrivning
Udmeldelse Om udmeldelse Blanket til udmeldelse

Sidst opdateret: 08.09.2023