Skip to main content

Tilvalg og sidefag

Tilvalg/sidefag er en del af din uddannelse på SDU. Formålet er, at du skal lære at se verden fra flere vinkler, ved at bygge endnu en faglighed ovenpå dit centralfag.

Hvad skal du vide om tilvalg/sidefag?


Din uddannelse er 2-faglig, da den består af et centralfag og et tilvalg/sidefag. Dit centralfag er det fagområde, som du blev optaget på, da du søgte ind på din bacheloruddannelse, og dit sidefag/tilvalg er et ekstra fagområde, som du selv vælger. 

Et tilvalg/sidefag på bachelorniveau vægter 45 ECTS. Typisk vil det ligge på dit 3. studieår, sammen med dit BA-projekt. Læs mere om din uddannelses opbygning

Forskellen på tilvalg og sidefag

Sidefag og tilvalg er stort set det samme. De udgør begge 45ECTS og ligger typisk på din bacheloruddannelses 3. år. 
Tilvalg findes kun på bachelorniveau, mens du kan fortsætte med dit sidefag videre ind i en kandidatuddannelse, hvis du har lyst til det. 
Derudover kan du kende tilvalg og sidefag fra hinanden ved at:

  • Sidefag er de mere klassiske fagområder. Det er bl.a. dem, du kender fra, da du gik i gymnasiet, fx Dansk, Medievidenskab og Idræt. Læser du et sidefag på både bachelor- og kandidatniveau, vil du opfylde kravene til at undervise i faget i gymnasiet.
  • Tilvalg behandler generelt et overordnet tema, fx hvordan man arbejder med kommunikation i en organisation eller hvordan man udvikler spil. Nogle eksempler på tilvalg her på SDU er Organisatorisk kommunikation og Computerspilsudvikling.

Du har måske undret dig over, hvorfor du skal have tilvalg/sidefag. Hvorfor ikke bare tage en hel bachelor inden for ét fagområde?

Du skal lære at se verden fra flere forskellige vinkler
Ved at tage et tilvalg/sidefag sammen med dit centralfag, bliver din uddannelse 2-faglig. Det er en fordel, fordi det giver dig en tværfaglig profil, som hjælper dig til at se verden på nye måder og arbejde med flere fagområder og metoder. 

Tilvalg/sidefag er den perfekte mulighed for at tone din faglige profil
Du vælger selv dit tilvalg/sidefag. Det er derfor en rigtig god mulighed for at snuse til et nyt fagområde og tone din faglige profil i den retning, du ønsker. 

Dit valg af tilvalg/sidefag har indflydelse på, hvilke kandidatuddannelser, du kan søge ind på. Men typisk er der et stort overlap i de kandidatuddannelser, du har adgang til, uanset hvad du vælger. Du kan se hvordan dit valg af tilvalg/sidefag påvirker dine kandidatmuligheder i DIVA.

Med et tilvalg kan du læse en kandidat i dit centralfag, men du kan også vælge noget helt andet
Vælger du et tilvalg, har du mulighed for at læse en 1-faglig kandidatuddannelse i dit centralfag. Men du kan også vælge at læse en hel anden kandidatuddannelse. Det kan fx være en kandidat der ligger mere i forlængelse af dit tilvalg. Du kan endda bruge dit tilvalg til at opfylde specifikke adgangskrav for kandidatuddannelser, du ellers ikke ville have adgang til.

Med et sidefag kan du læse en 1- eller 2-faglig kandidat eller noget helt tredje
Vælger du et sidefag, har du mulighed for at læse en 1-faglig kandidatuddannelse i dit centralfag. Du kan også vælge at læse en 2-faglig kandidatuddannelse, hvor du fortsætter med dit sidefag, sammen med dit centralfag (med undtagelse af Amerikanske studier og Litteraturvidenskab, som kun udbyder en 1-faglig kandidatuddannelse). Derudover, kan du også vælge at søge ind på en hel tredje kandidatuddannelse.

I modellen nedenfor kan du få et overblik over, hvilke muligheder du har med hhv. et tilvalg og sidefag (vælger du et tilvalg/sidefag på et andet fakultet end dit centralfag, kan dit forløb se anderledes ud).

Kombinationsmuligheder på SDU. Med et tilvalg kan du læse en kandidat i dit centralfag eller en kandidat i et andet fagområde. Med et sidefag kan du læse kandidat i dit centralfag, en 2-faglig kandidat i dit centralfag og sidefag eller en kandidat indenfor et andet fagområde.


Se dine muligheder i DIVA

I DIVA kan du se, hvilke kandidatuddannelser på SDU som du får adgang til med forskellige kombinationer af centralfag og tilvalg/sidefag. 
Læg mærke til, at mange af de samme kandidatmuligheder går igen ved forskellige tilvalg/sidefag. 

Når du skal vælge tilvalg/sidefag, er det din mulighed for at skabe din egen faglige profil. Der er en masse forskellige faktorer, der spiller ind når du skal vælge, så det kan være svært at gennemskue, hvad der vil være et godt valg.

Der er mange rigtige valg – ikke bare ét
Du kan let komme til at tænke, at du skal lede efter den uddannelse, som  på alle parametre står frem, som det eneste rigtige valg. Og hvis du bare tænker dig godt nok om, finder du det. 
Men det er sjældent sådan det hænger sammen – og heldigvis for det. Der er mange veje at gå, og mange måder at udvikle gode og relevante kompetencer.  Der er derfor ikke kun ét rigtigt valg, men mange rigtige valg. Om det bliver godt, afhænger af hvad du gør med valget.

3 pointer når du skal vælge tilvalg/sidefag 

1. Du skaber selv din røde tråd. Gennem dit valg af tilvalg/sidefag er du med til at skabe din egen røde tråd gennem din bachelor. Du kan, fx lægge vægt på emner, du har særligt interesse for, få praksiserfaring gennem projektorienteret forløb eller blive udfordret af helt nye perspektiver. 

2. Overvej hvad du allerede har med i rygsækken, og hvad du gerne vil lære. Hvad er du god til, og hvad mangler du stadig at lære? Tænk over de kompetencer, du allerede har, og de kompetencer du gerne vil opnå gennem dit tilvalg/sidefag.  

 3. Hvad du gør efter valget, er mere afgørende end selve valget. Hvad du får ud af dit tilvalg/sidefag defineres ikke primært af, om du vælger det ene eller det andet. Det er, hvad du gør undervejs, som afgør dit udbytte. Spørg ikke ”hvad du får ud af” dit valg, men undersøg i stedet, hvilke muligheder dit valg giver dig, og hvordan du vil bruge dem. 

Lyt til podcasten fra Karriereland ”Skal du vælge kandidat eller tilvalg?”, hvor Rune fra Studievejledningen på Humaniora fortæller hvad du skal overveje, når du vælger dit tilvalg/sidefag.


Hvad skal du kigge efter, når du overvejer et bestemt tilvalg/sidefag? 

Kig forbi overskriften. Overskriften giver en indikation af indholdet, men der er meget mere bagved. Tjek hvilke kurser tilvalget/sidefaget indeholder, og læs fagbeskrivelserne for de enkelte kurser. 

Undersøg, hvordan man arbejder med det faglige stof på tilvalget/sidefaget. Indholdet på tilvalget/sidefaget er selvfølgelig vigtigt, men lige så vigtigt er det, hvordan de arbejder med stoffet. Bruger de nogle nye metoder, som du gerne vil lære? Er der meget gruppearbejde? Er der mulighed for praktik osv.?

Du har mulighed for at skifte tilvalg/sidefag indtil 3 uger efter semesterstart. Det kræver, at der er ledige pladser på det tilvalg/sidefag, du vil skifte til. Du skifter ved at skrive til Optag via SPOC.  

Hvis du ønsker at skifte efter de første 3 uger, skal du søge om dispensation til det hos dit studienævn. Det er ikke sikkert, at du får lov til at skifte.

Har du brugt forsøg i kurserne?
Det er sværere at få lov til at skifte kursus, når du har brugt eksamensforsøg i kurset. Så jo før du søger, jo bedre.

 

Hvad kan du vælge?

Du kan vælge at søge ind på et af de mange tilvalg/sidefag på humaniora her på SDU.  

Nogle tilvalg/sidefag har specifikke adgangskrav og nogle har begrænsede pladser. Så sørg for at sætte dig godt ind i det, der gælder for det tilvalg/sidefag, du ønsker at søge.

Se listen med SDU's tilvalg/sidefag.

Du kan vælge at læse et tilvalg eller et sidefag, som ligger på et andet fakultet end humaniora. Det kan fx være på naturvidenskab eller sundhedsvidenskab. Du kan læse tilvalg/sidefag på et andet fakultet her på SDU eller et andet universitet.

Nogle tilvalg/sidefag har specifikke adgangskrav og nogle har begrænsede pladser. Så sørg for at sætte dig godt ind i det, der gælder for det tilvalg/sidefag, du ønsker at søge.

Se listen med SDU's tilvalg/sidefag.

Læser du sidefag på et andet fakultet, bliver din kandidatuddannelse måske længere
Læser du et sidefag som rent fagligt ligger langt væk fra dit humanistiske central fag, fx på samfundsvidenskab eller naturvidenskab, har det betydning for længden af din samlede uddannelse, hvis du også vælger at læse dit sidefag på kandidaten.

30 ECTS ekstra på kandidaten
Vælger du at bygge videre på din bachelor med en 2-faglig kandidatuddannelse med sidefag på et andet fakultet, skal du have 30 ECTS ekstra på sidefaget. Dermed fylder sidefaget på kandidaten 75 ECTS.  Dog bliver din uddannelse ikke forlænget, hvis du læser Dansk, Filosofi eller Religion og vælger sidefag i Psykologi.

Uddannelsen bliver forlænget, for at du har tid nok til at komme godt ind i fagområdet på dit sidefag. Sidefag og centralfag er nemlig meget forskellige fagområder, når de ikke hører til på samme fakultet.  Det kræver derfor lidt ekstra arbejde at lære det nye fagområde godt at kende.

Ekstra SU-klip
Du kan søge om ekstra SU-klip til at læse de ekstra 30 ECTS du skal have i sidefaget på kandidaten.

Du kan vælge at læse tilvalg eller sidefag på et andet universitet. For at gøre det, skal du søge om forhåndsgodkendelse fra SDU.

Universiteterne er forskellige!
Hvis du ønsker at vide noget om uddannelser på andre universiteter, skal du kontakte de  universiteter, der udbyder tilvalget/sidefaget, du er interesseret i, for at få vejledning. Andre universiteter kan også have andre ansøgningsfrister og optagelsesprocedurer end dem, du kender fra SDU.

Læs hvordan du gør, når du søger tilvalg/sidefag på et andet universitet.

Du har mulighed for selv at sammensætte dit tilvalg - det kalder vi individuelt tilrettelagt tilvalg. Det kan fx være, hvis du:  

  • ønsker at sammenstykke et tilvalg af kurser, du tidligere har bestået på en anden uddannelse.  Det kan forkorte din igangværende uddannelse.
  • gerne vil studere i udlandet.
  • gerne vil have et projektorienteret forløb, og det ikke indgår som en del af din uddannelse, eller du ønsker et længere forløb, end der er mulighed for på din uddannelse.
  • ikke kan finde et sidefag/tilvalg med den faglige profil, du ønsker, fx for at kvalificere dig til en bestemt kandidatuddannelse eller karrieremuligheder.

Dit individuelt tilrettelagte tilvalg skal udgøre 45 ECTS,  og leve op til en række specifikke kriterier. Dit studienævn skal godkende dit tilvalg, inden du går i gang med det. 

Start i god tid!
Du skal selv ud og finde alle de kurser og faglige elementer, dit tilvalg skal bestå af, og der er en række tidsfrister, du skal overholde.

Se 6 punkter du skal forholde dig til om individuelt tilrettelagt tilvalg.

Sådan søger du optagelse på tilvalg/sidefag

Læs mere

DIVA - Dine valgmuligheder på SDU

Læs mere

Sidst opdateret: 03.11.2023