Skip to main content

Individuelt tilrettelagt tilvalg

Dit tilvalg kan bestå af: 

 • Projektorienteret forløb på 15 ECTS. Det bliver bedømt med 7-trinsskala.
 • Kurser fra SDU
 • Kurser fra andre universiteter
 • Kurser du tager i udlandet
 • Beståede kurser fra en universitetsuddannelse, som du tidligere har studeret 

Du er velkommen til at kombinere elementerne, så du får din helt egen faglige profil.

7 kriterier for individuelt tilrettelagt tilvalg du skal kende:

 1. Kurserne/elementerne skal tilsammen fylde 45 ECTS
 2. Minimum 15 ECTS skal være bedømt med ekstern censur
 3. 30 ECTS skal være bedømt med 7-trinsskalaen
 4. Tilvalget skal have en faglig rød tråd
 5. Du skal give dit tilvalg en dansk og engelsk titel
 6. Der kan ikke være sammenfald mellem fag på dit centralfag og dit tilvalg
 7. Tilvalget skal være designet, så du ikke bruger længere tid på at gennemføre din uddannelse end hvis du havde valgt et almindeligt tilvalg 

Du kan fortsætte på en 1-faglig kandidat, hvis du vælger individuelt tilrettelagt tilvalg som en del af din bacheloruddannelse.

Læs mere om forskellen på tilvalg og sidefag.

Få overblik over dine kandidatmuligheder på SDU i DIVA.

Studerer du Oldtidskundskab eller Spanske og spanskamerikanske studier?
Hvis du studerer Oldtidskundskab og vælger et individuelt tilrettelagt tilvalg, kan du ikke fortsætte på en 2-faglig kandidatuddannelse i Oldtidskundskab, men du kan læse særligt tilrettelagt 1-faglig kandidatuddannelse i oldtidskundskab eller en anden 1-faglig kandidatuddannelse.

Hvis du studerer Spanske og spanskamerikanske studier og vælger et individuelt tilrettelagt tilvalg, kan du ikke fortsætte på kandidatuddannelsen i Spansk på SDU. Du kan læse en anden 1-faglig kandidatuddannelse.

 • Undersøg, om der er adgangsbegrænsninger på de kurser, du ønsker.  Det gør du ved at kontakte studiesekretæren på den uddannelse som udbyder kurset. 
 • Find selv de kurser, du ønsker på SDU. Det må gerne være obligatoriske kurser fra andre uddannelser og/eller valgfag.
 • Du skal selv finde og søge om at få lov at tage de kurser, du ønsker.
 • Sæt dig ind i adgangskriterier, ansøgningsprocedurer og frister på det andet universitet.
 • Find alternativer til dine kurser, hvis du ikke er sikker på at få plads på dem. Dine alternative kurser skal du beskrive som din 2. prioritet, når du søger om at få godkendt dit Individuelt tilrettelagt tilvalg hos dit studienævn.
 • Hvis 30 ECTS eller mere af dit tilvalg består af kurser fra et andet dansk eller udenlandsk universitet, gælder reglerne om ekstern censur og bedømmelsesform ikke.

Lad kurser du tidligere har bestået på en anden uddannelse, indgå i dit tilvalg. På den måde kan du måske forkorte den tid, du skal bruge på dit tilvalg. 

Det kan også være, at du har bestået så mange kurser på din tidligere uddannelse (45 ECTS), at du kan få merit for hele dit tilvalg.

Når du gerne vil have individuelt tilrettelagt tilvalg, skal du gøre en række ting, semestret før du skal have tilvalg/sidefag.

 

 • Du skal søge studienævnet på dit centralfag om forhåndsgodkendelse af dit tilvalg på 45 ECTS. Søg i god tid, gerne inden 1. maj. Så kan det være på plads inden sommerferien. Du skal søge via SPOCIndividuelt tilrettelagt tilvalg. Du får afgørelsen på din studentermail.
 • 1. maj skal du senest registrere, at du ønsker et individuelt tilrettelagt tilvalg på Ansøgningsportalen.
 • 7. juli skal du senest uploade studienævnets afgørelse om forhåndsgodkendelse på Ansøgningsportalen.
 • Når du har fået forhåndsgodkendelsen, skal du selv sørge for at tilmelde dig kurserne i dit individuelt tilrettelagte tilvalg.
  • For kurser på SDU skal du kontakte Uddannelsesjura og Registratur via SPOC for at blive tilmeldt.
  • Skal du have kurser fra andre universiteter eller i udlandet, skal du kontakte dem for at finde ud af hvordan du tilmelder dig kurserne.

Giv os besked når du har bestået kurser på et andet universitet eller i udlandet
Når du har bestået kurser i udlandet eller på andre universiteter, skal du sende dokumentation for dine beståede eksamener til Uddannelsesjura & Registratur via SPOC.

Du kan ikke ændre på forhåndsgodkendte kurser

Du kan ikke ændre på forhåndsgodkendte kurser i dit tilvalg medmindre der er forhold, som forhindrer dig i at gennemføre tilvalget som planlagt. Er det tilfældet, skal du søge om at ændre det via SPOC. Du skal bruge blanketten: Individuelt tilrettelagt tilvalg.

Søg merit

Søg studienævnet om forhåndsgodkendelse af dit individuelt tilrettelagte tilvalg via SPOC – gerne senest d. 1. maj

GÅ TIL SPOC

Registrer dit tilvalg

Registrer at du ønsker individuelt tilrettelagt tilvalg i Ansøgningsportalen senest den 1. maj.

GÅ TIL ANSØGNINGSPORTALEN

Sidst opdateret: 01.08.2022