Skip to main content

Projektorienteret studieforløb i Danmark

Projektorienteret studieforløb i Danmark (25 ECTS)

Hvis du gerne vil i praktik, kan du vælge at komme i praktik hos en privat eller offentlig virksomhed eller en NGO, enten i Danmark eller i udlandet.

 

Hvad gør jeg?

Søger du projektorienteret studieforløb i Danmark, skal du starte med at læse fagbeskrivelsen for det pågældende år.

Gå i god tid i gang med at finde en praktikplads! Når du søger efter et praktiksted, er det en god idé at lade sig inspirere af uddannelsens aftagerpanel. Fordelen ved aftagerpanelet er, at de kender til vores uddannelse og ved, hvilke kompetencer vi har med i bagagen. En anden mulighed er at søge på nettet.  Find også idéer til mulige praktiksteder og projektidéer inde på uddannelsens hjemmeside under fanenSemesterprojekter.
Endelig vil vi opfordre jer til at kontakte virksomhedskonsulent i SDU, Esbjerg Lars Vad. Han har kontakt til mange organisationer i regionen og vil være behjælpelig med at rådgive jer om, hvordan I kommer i kontakt med en organisation, der lige passer til dig. 

 

Når du har fundet en organisation, som gerne vil have dig i praktik, skal du gøre følgende:

  1. Det første du skal gøre, er at finde en vejleder. Det gør du ved at kigge på mulige vejledere her (oversigt over mulige vejledere) og derefter kontakte den vejleder, du ønsker. Udover at kommentere på problemstillingen skal vejlederen bruges som sparringspartner i forhold til praktikstedet og endvidere hjælp til løsning på praktiske spørgsmål i forhold til gennemførelse af projektet.
  2. I samarbejde med vejlederen udarbejder du en praktikaftale med organisationen angående projektforløbets faglige formål og indhold, organisering af arbejdet samt målet for afrapportering (jf. fagbeskrivelsen). Praktikaftalen underskrives af organisationen og den studerende.
  3. Når praktikaftalen er underskrevet, skal den godkendes. Dette gøres ved at udfylde et ansøgningsskema, der er udfærdiget på engelsk. Ansøgningsskemaet skal underskrives af organisationen, den studerende og vejlederen. Underskrevet ansøgningsskema OG praktikaftale skal sendes til Studieservice (studieservice-es@sdu.dk) senest 3 uger før start på praktikforløbet. Det er muligt at starte på praktikforløbet før 1. september/semesterstart, men tidligst 1. juli. En forudsætning for dette er, at man kan finde en vejleder, der er villig til at vejlede før semesterstart.
  4. Når semesterprojektrapporten er færdigskrevet, skal den indsendes til bedømmelse elektronisk via DIgital Eksamen. Semesterrapporten skal indeholde tro og love erklæring (skal medtages i alle semesterprojekter).

 

Supplere med et fag på 5 ECTS

De sidste 5 ECTS points skal du have ved at bestå faget ”Human Rights” på campus Esbjerg (se fagbeskrivelsen).

 

Afsluttende rapport

Semesterprojekt-opgaven udarbejdes individuelt eller i grupper på 2-4 deltagere. Hvis semesterprojekt-rapporten udarbejdes individuelt, må den fylde 14-18 sider á 2.400 anslag inkl. mellemrum (eksklusiv forside, indholdsfortegnelse, tabeller og figurer, bilag og litteraturliste). I tilfælde af 2 studerende må den fylde 18-28 sider, i tilfælde af 3 og 4 studerende 28-30 sider.

Læs eksempler på gode, tidligere rapporter her.

 

Projektets omfang (fra fagbeskrivelsen)

15 ECTS er afsat til arbejde i organisationen. Dette svarer til ca. 405 arbejdstimer eller ca. 11 ugers fuldtidsarbejde (37 timer pr. uge) i tilknytning til organisationen.

10 ECTS svarende til 270 timer til litteraturstudie, er afsat til udarbejdelse af rapport til organisationen og semesterprojekt, vejledning og udprøvning (…)”

Bemærk, at det efter aftale mellem studerende og praktiksted vil kunne lade sig gøre at forlænge opholdet (med færre timer om ugen), forudsat at antal arbejdstimer ender på omkring de 405 timer.

 

Kommentar

Det projektorienterede forløb må ikke honoreres med løn, da det er en ECTS-bærende aktivitet, og der samtidigt kan udbetales SU til den studerende. Der kan i forbindelse med forløbet ydes tilskud til afholdte udgifter eller en månedlig ydelse til dokumenterede udgifter. Ydes der refusion, skal den studerende undersøge, om værdien heraf er skattepligtig.

Virksomheder og organisationer kan give studerende i ulønnede projektorienterede forløb og på ulønnede studieophold en erkendtlighed på op til 3.483 kr. om måneden (2024-niveau).

SDU Studieservice i Esbjerg Syddansk Universitet

  • Degnevej 14
  • Esbjerg - DK-6705
  • Telefon: +45 6550 1103

Sidst opdateret: 05.03.2024