Skip to main content

Formalia for skriftlige opgavebesvarelser

Nedenstående vejledning indeholder de gældende retningslinjer til skriftlige opgavebesvarelser, der afleveres i rapport- form. Retningslinjerne i vejledningen er gældende for studerende på Sociologi og kulturanalyse. De gælder kun i det omfang, der ikke er angivet andre retningslinjer i det enkelte fags fagbeskrivelse eller i den stillede opgave.

Fælles generelle retningslinjer til skriftlige opgavebesvarelser.

 

 

Sidst opdateret: 22.02.2024