Skip to main content

Adjunkt på Religionsstudier modtager bevilling fra Danmarks Frie Forskningsfonds Inge Lehmann-program

EQaB projektet undersøger det komplekse og underbelyste forhold mellem religion og uddannelse. Udgangspunktet er, at helligskrifter som Koranen, Bibelen og andre ikke kun består af trospåstand, men også rummer indirekte og direkte anvisninger for, hvordan disse religiøse tekster skal formidles og indlæres. Denne uudforskede dimension vil i Johannes projekt blive undersøgt i en analyse af Koranens egne pædagogiske strategier og i en sammenligning mellem Koranen og Bibelen. Projektet leverer som helhed en ny teoretisk tilgang til studiet af religion og uddannelse i især den sen-antikke periode og arbejder med et begreb om 'uddannelsesnormativitet' - dvs. et samfunds eller en religions eget ideal om uddannelse - som både kan anvendes til belysning af historiske udviklingsstadier i forholdet mellem religion og uddannelse og til at nuancere ubesvarede spørgsmål om Koranens pædagogik, om forholdet mellem Koranen og Bibelen samt om profeten Muhammad som den eksemplariske lærer.

 

Projektet er planlagt start pr. 1. januar 2022 og løber indtil 30. juni 2024. Foruden Johanne vil postdoc Rachel Claire Dryden være tilknyttet projektet på en fuldtidsansættelse i 24 mdr.

 

Læs mere på DFFs hjemmeside:

https://dff.dk/aktuelt/pressemeddelelser/danmarks-frie-forskningsfond-uddeler-110-millioner-kroner-under-inge-lehmann-programmet

Sidst opdateret: 01.08.2022