Skip to main content

Fra bachelor til kandidat

Har du snart en bachelor, og vil du bygge videre på din faglighed? Så kan du vælge at søge ind på en kandidatuddannelse. Det kan både være på SDU eller på et andet universitet.

Hvis du vælger at søge ind på en kandidatuddannelse, kan du se frem til to år, hvor du får mulighed for at fordybe dig inden for netop det felt, som du brænder for og tone din faglige profil til dine interesser og ambitioner.

Når du vil søge ind på en kandidat

Dine kandidatmuligheder afhænger af den bacheloruddannelse du har og de valg du har truffet undervejs på din uddannelse. Men typisk er der et stort overlap i de kandidatuddannelser, du har adgang til, uanset hvad du har valgt undervejs.

Se dine kandidatmuligheder på SDU i DIVA

I DIVA kan du se de kandidatuddannelser her på SDU, som du kan søge optagelse på med din bacheloruddannelse. Der er flere muligheder end man skulle tro!

På sdu.dk kan du få et overblik over alle SDU's kandidatuddannelser og læse mere om de uddannelser, der har din interesse.

Når du skal vælge kandidatuddannelse, er det din mulighed for at tage næste skridt på vejen til at skabe din egen faglige profil. Der er en masse forskellige faktorer, der spiller ind når du skal vælge, så det kan være svært at gennemskue, hvad der vil være et godt valg.

Der er mange rigtige valg – ikke bare ét
Du kan let komme til at tænke, at du skal lede efter den kandidatuddannelse, som  på alle parametre står frem, som det eneste rigtige valg. Og hvis du bare tænker dig godt nok om, finder du det. 
Men det er sjældent sådan det hænger sammen – og heldigvis for det. Der er mange veje at gå, og mange måder at udvikle gode og relevante kompetencer.  Der er derfor ikke kun ét rigtigt valg, men mange rigtige valg. Om det bliver godt, afhænger af hvad du gør med valget.

3 pointer når du skal vælge kandidatuddannelse

1. Du skaber selv din røde tråd. Der er ofte meget stor valgfrihed på et kandidatforløb. Fx projektorienteret forløb, valgfag, udlandsophold m.m. Så du har mulighed for at skabe din egen røde tråd og vinkle din kandidatuddannelse så den passer til dig. Er du usikker på hvad din røde tråd skal være?  Læs Karrierevejledningens guide til dig, der endnu ikke ved, hvad du vil med dit studie.

2. Overvej hvad du allerede har med i rygsækken, og hvad du gerne vil lære. Hvad er du god til og hvad mangler du stadig at lære? Tænk over de kompetencer du allerede har og de kompetencer du gerne vil opnå med en kandidatuddannelse. Læs denne fine guide til at blive skarp på din kompetenceprofil.

 3. Hvad du gør efter valget, er mere afgørende end selve valget. Hvad du får ud af din kandidatuddannelse defineres ikke primært af, om du vælger den ene eller den anden uddannelse. Det er, hvad du gør undervejs, som afgør dit udbytte. Spørg ikke ”hvad du får ud af” dit valg, men undersøg i stedet, hvilke muligheder dit valg giver dig, og hvordan du vil bruge dem. 
Lyt til podcasten fra Karriereland ”Skal du vælge kandidat eller tilvalg?”, hvor Rune fra Studievejledningen på Humaniora fortæller hvad du skal overveje, når du vælger din kandidatuddannelse.

 

Hvad skal du kigge efter, når du overvejer en bestemt kandidatuddannelse? 

Kig forbi overskriften. Overskriften giver en indikation af indholdet, men der er meget mere bagved. Tjek hvilke kurser kandidatuddannelsen indeholder, og læs fagbeskrivelserne for de enkelte kurser. 

Undersøg, hvordan man arbejder med det faglige stof på kandidatuddannelsen. Indholdet på kandidatuddannelsen er selvfølgelig vigtigt, men lige så vigtigt er det, hvordan de arbejder med stoffet. Bruger de nogle nye metoder, som du gerne vil lære? Er der meget gruppearbejde? Er der mulighed for praktik osv.?

Når du er blevet klogere på hvilken eller hvilke kandidatuddannelser, som kunne være interessante for dig, er det en god idé at tjekke, om du lever op til adgangskravene.

Du finder adgangskravene på den enkelte uddannelses side – vælg den kandidatuddannelse, som du ønsker optagelse på, og tjek adgangskravene.

Tjek dine muligheder i DIVA
I DIVA kan du også se, hvilke kandidatuddannelser på SDU du med din bacheloruddannelse opfylder adgangskravene til.

Ansøgningsfristen til kandidatuddannelserne er som udgangspunkt 1. marts, hvis du vil starte i september samme år.

Nogle kandidatuddannelser har desuden vinteroptag, ligesom der kan være andre ansøgningsfrister på kandidatuddannelser uden for SDU. Tjek derfor altid fristerne på den kandidatuddannelse, du vil søge ind på.

Læs mere om hvordan du søger optagelse på en af SDU's kandidatuddannelser.

Kandidatfag før afsluttet bachelor

Selvom du måske mangler at bestå et eller flere fag/kurser på din bacheloruddannelse, har du mulighed for at tilmelde dig enkelte fag på din kommende kandidatuddannelse. Det kan eksempelvis være en god idé, hvis du mangler en eksamen fra din bacheloruddannelse på det tidspunkt, hvor du gerne vil begynde på din kandidatuddannelse.

Du er først optaget på kandidaten, når din bachelor er afsluttet
Du bliver først formelt optaget på din kandidatuddannelse, når du har afsluttet det sidste fag på din bacheloruddannelse. Tidsgrænsen for, hvor lang tid du må bruge på at gennemføre din kandidatuddannelse, begynder derfor først fra det tidspunkt. 

Hvad med min SU?
Du kan først begynde at modtage kandidat-SU, når din bacheloruddannelse er helt afsluttet.

Du kan max være tilmeldt 30 ECTS på din kandidatuddannelse før du afslutter din bacheloruddannelse.  Det er derfor vigtigt, at du først og fremmest prioriterer at gøre din bacheloruddannelse færdig. Tilmelding til fag på kandidatuddannelsen har også betydning for fx din SU.

Læs mere om tilmelding til kandidatfag uden en afsluttet bachelor.

Du kan få lov at være tilmeldt fag på din kommende kandidatuddannelse selvom du endnu ikke har afsluttet din bachelor, hvis du opfylder følgende 2 kriterier:

  1. Du mangler højest 15 ECTS på din bacheloruddannelse
  2. Du har bestået alle fag på 1. og 2. semester samt dit bachelorprojekt

NB: Hvis du søger ind på kandidatuddannelsen i international virksomhedskommunikation eller cand.merc.int. må du max mangle 5 ECTS på din bacheloruddannelse.

Hvis du lever op til kriterierne, skal du søge om optagelse på kandidatuddannelsen på normal vis via Ansøgningsportalen. Sammen med din ansøgning skal du sende en anmodning om tilladelse til at være tilmeldt kandidatfag mens du afslutter din bachelor. 

Manger du flere eller andre fag på din bacheloruddannelse end kriterierne tillader, skal du søge en dispensation for at få lov til at være tilmeldt fag på kandidatuddannelsen. Det gør du ved, at du i din anmodning om tilladelse markerer, at du søger dispensation fra kriterierne og begrunder hvorfor.

Du kan først begynde at modtage kandidat-SU, når din bacheloruddannelse er helt afsluttet.

                       Har du brug for hjælp?     

➤ Har du brug for hjælp til at finde den rette kandidat, kontakt Karrierevejledningen.
➤Har du spørgsmål om adgangskrav, overgangen fra Bachelor til Kandidat mv., kontakt Optagelsen.Sidst opdateret: 02.11.2023