Skip to main content

Trin 3. Det du kan

 


Her kan du læse mere om, hvad tidligere studerende fra din uddannelse fortæller, at de har taget med sig, og hvordan de bidrager i verden.

Gennemgangen er slet ikke udtømmende – du kan finde masser af studerende, som har brugt deres uddannelse på at lære andre ting, og som har skabt sig en fremtid, som man umuligt kunne have forudset.

Du vil også finde eksempler på, hvad tidligere studerende fortæller, de arbejder med. Men husk: Listen er uendeligt meget længere.

Midt i studieforberedelser, eksamensopgaver og andre studieaktiviteter kan det være svært at få øje på, hvad alt dit arbejde med studiet i virkeligheden giver dig af kompetencer.

En professionsbachelor i sprog og it-baseret markedskommunikation er en lang læreproces, hvor du blandt andet lærer at:

 • løse sprog- og kommunikationsopgaver på engelsk og dansk i alle typer af både private og offentlige organisationer, herunder oversætte tekster fra dansk til engelsk og omvendt
 • anvende viden om nyere historie, samfundsforhold, politik, økonomi, kultur og markedsforhold i engelsktalende lande til at sikre den bedst mulige kommunikation med virksomheder
 • formulere og afgrænse en forretnings – eller projektidé
 • analysere forbrugeradfærd
 • foretage sproglig revision af andres tekster og give konstruktivt formuleret faglig kritik
 • indgå i innovations- og læreprocesser i organisationer inden for rammerne af det digitale kompetence- og videnssamfund
 • formidle et budskab nuanceret og formålsbestemt både skriftligt og mundtligt
 • selvstændigt igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar

Måske du nu sidder og tænker, at du arbejder med meget mere og andre spændende kompetencer på dit studie, og det er rigtig godt, for du er eksperten, der kan fortsætte ”listen” i løbet af dine studier.

Hvad bliver du, når du er færdig med din uddannelse? Det spørgsmål har du sikkert tit fået til familiefesterne uden du helt ved, hvad du skal svare. Det kan også være, at det er et spørgsmål, du stiller dig selv. Hvis du godt kunne tænke dig noget inspiration til et svar, er det godt, du læser med her. Du har nemlig mange muligheder med dine kompetencer.

Uddannelsen giver dig værktøjer inden for webdesign og marketing samtidig med, at du lærer at analysere, kommunikere med forskellige kulturer og lærer sprog på et højt niveau. Med den viden i rygsækken kan du løse opgaver inden for markedsføring, webdesign, planlægning eller kommunikation i en virksomhed eller organisation.

Helt konkret vil du kunne have et job, hvor du skal:

 • bruge websider til at kommunikere med en virksomheds samarbejdspartnere og bruge internettet som informations- og markedsføringsmiddel
 • rådgive om designet af produkter og services i forhold til købsadfærd, herunder digital købsadfærd
 • løse arbejdsopgaver inden for organisation, markedsføring, kommunikation og medier på dansk og engelsk
 • vurdere et digitalt medieprodukts design i forhold til informationsstruktur, interface og interaktion samt medieproduktets funktion i en organisationskontekst
 • rådgive om medievalg for digital markedskommunikation
 • designe og implementere webdesign i form af et dynamisk og statisk, digitalt medieprodukt
 • analysere behovet og interessen for en forretnings – eller projektid og udforme en plan for realiseringen af ideen
 • analysere markedsføringsbehov for en organisations digitale markedskommunikation
 • rådgive om planlægning af digital markedsføringsstrategi

Du kan løse en bred vifte af kommunikationsopgaver, både på dansk og på engelsk, og samtidig være ansvarlig for oprettelse og vedligeholdelse af virksomhedens hjemmeside.

Med en 2-årig kandidatoverbygning kan du opnå den sproglige ekspertise, der f.eks. giver adgang til stillinger som translatør og tolk samt undervisnings- og forskningsstillinger.

Flere gange i løbet af dine studier, kan du blive i tvivl om, hvad du skal bruge det til – og om du har valgt rigtigt. Selvom tvivl kan være ubehageligt, giver tvivl også anledning til at tænke over, hvilke valgmuligheder, du har i løbet af dine studier. Valgmulighederne kan være med til at tone din profil i den retning, du synes er spændende og giver mening for dine karriereplaner.

Måske tænker du, at det vil være spændende at arbejde med service og turisme, eksport, digital markedsføring eller noget helt syttende, men du ved ikke om du har det, der skal til. Det har du heldigvis masser af muligheder for at finde ud af i løbet af din studietid.

Det kan være, at du synes, at det kan være spændende at komme i praktik (projektorienteret forløb) og/eller tage på et udlandsophold et semester i løbet af dine studier for at prøve kræfter med en anden kultur, afprøve dine kompetencer og opdage nye spændende muligheder.

Eller måske du overvejer at prøve kræfter med et studiejob, hvor du kan få mulighed for at løse opgaver, hvor du skal anvende nogle af dine kompetencer fra studiet og opdage nye karrieremuligheder, du ikke vidste ville være en mulighed for én med dine kompetencer.

Det er blandt mange andre ting den slags muligheder, der kan være med til at tone din profil og kaste et nyt lys på dine karrieremuligheder.

Hvis du har brug for et overblik over dine karrieremuligheder eller få sparring på, hvordan du når dertil, så kan du kontakte karrierevejledningen.

 

Har du brug for hjælp til at finde ud af, hvad du kan eller vil?

➤ Kontakt Karrierevejledningen


Sidst opdateret: 02.11.2023