Skip to main content

Trin 3. Det du kan

 


Her kan du læse mere om, hvad tidligere studerende fra din uddannelse fortæller, at de har taget med sig, og hvordan de bidrager i verden.

Gennemgangen er slet ikke udtømmende – du kan finde masser af studerende, som har brugt deres uddannelse på at lære andre ting, og som har skabt sig en fremtid, som man umuligt kunne have forudset.

Du vil også finde eksempler på, hvad tidligere studerende fortæller, de arbejder med. Men husk: Listen er uendeligt meget længere.

Hvilke muligheder giver din uddannelse i Negot?

Midt i studieforberedelser, eksamensopgaver og andre studieaktiviteter kan det være svært at få øje på, hvad alt dit arbejde med studiet i virkeligheden giver dig af kompetencer.

En uddannelse i Negot er en lang læreproces, hvor du blandt andet lærer at:

  • formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller til både fagfæller og ikke-specialister
  • analysere komplekse problemstillinger og arbejdsmæssige sammenhænge i den globale organisation på baggrund af et solidt kendskab til erhvervsøkonomiske grunddiscipliner
  • beherske et fremmedsprog skriftligt og mundtligt på højt niveau og anvende det i forhandlingssituationer
  • selvstændigt igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage dig et professionelt ansvar

Måske du nu sidder og tænker, at du arbejder med meget mere og andre spændende kompetencer på dit studie, og det er rigtig godt, for du er eksperten, der kan fortsætte ”listen” i løbet af dine studier.

Hvad bliver du, når du er færdig med din uddannelse? Det spørgsmål har du sikkert tit fået til familiefesterne uden du helt ved, hvad du skal svare. Det kan også være, at det er et spørgsmål, du stiller dig selv. Hvis du godt kunne tænke dig noget inspiration til et svar, er det godt, du læser med her. Du har nemlig mange muligheder med dine kompetencer.

Helt konkret vil du kunne have et job, hvor du skal:

  • opstille forklaringsmodeller for forbrugeradfærd og anvende det i en markedsstrategisk sammenhæng
  • indgå i projekter omkring kommunikation og markedsføring i private og offentlige virksomheder
  • diskutere virkningerne af nationale penge- og finanspolitiske indgreb på valutakurser og beskæftigelse
  • anvende din viden om interkulturelle problemstillinger inden for den engelsktalende verden og de engelsksprogede områders forhold til Danmark. 

Med en færdig uddannelse i Negot har du værktøjer inden for virksomhedsøkonomi, marketing og ledelse. Du har også at analysere og kommunikere med forskellige kulturer og lært sprog på et højt niveau. Med den viden i rygsækken kan du løse opgaver inden for markedsføring, ledelse, planlægning eller kommunikation i en virksomhed eller organisation.

Flere gange i løbet af dine studier, kan du blive i tvivl om, hvad du skal bruge det til – og om du har valgt rigtigt. Selvom tvivl kan være ubehageligt, giver tvivl også anledning til at tænke over, hvilke valgmuligheder, du har i løbet af dine studier. Valgmulighederne kan være med til at tone din profil i den retning, du synes er spændende og giver mening for dine karriereplaner.

Måske tænker du, at det vil være spændende at arbejde med kommunikation, eksport, marketing, på en ambassade eller noget helt syttende, men du ved ikke om du har det, der skal til. Det har du heldigvis masser af muligheder for at finde ud af i løbet af din studietid.

Det kan være, at du synes, at det kan være spændende at komme i praktik (projektorienteret forløb) og/eller tage på et udlandsophold et semester i løbet af dine studier for at prøve kræfter med en anden kultur, afprøve dine kompetencer og opdage nye spændende muligheder.

Eller måske du overvejer at prøve kræfter med et studiejob, hvor du kan få mulighed for at løse opgaver, hvor du skal anvende nogle af dine kompetencer fra studiet og opdage nye karrieremuligheder, du ikke vidste ville være en mulighed for én med dine kompetencer.

Det er blandt mange andre ting den slags muligheder, der kan være med til at tone din profil og kaste et nyt lys på dine karrieremuligheder.

Hvis du har brug for et overblik over dine karrieremuligheder eller få sparring på, hvordan du når dertil, så kan du kontakte karrierevejledningen.

"Som cand.negot. har man en stor fordel ved at være vant til at omstille sig hurtigt mellem vidt forskellige områder, hvilket giver en høj grad af fleksibilitet og en vid tankegang. Cand.negot.'ens brede viden om markedsmekanismer og marketing kombineret med en humanistisk indstilling og forståelse for kulturel kommunikation giver et værdifuldt mix på arbejdsmarkedet. Vi spænder vidt og kan indgå i mange sammenhænge."

Cand.negot. Pia Stangerup, International marketing manager 

"Som færdiguddannet har det slået mig, hvor mange muligheder denne kombination giver. Alle færdige kandidater i cand.negot. - arabisk har indtil videre fået job, og mine forhenværende studiekammerater arbejder nu med så forskellige ting som marketing og eksport til Mellemøsten, undervisning i de samfundsvidenskabelige fag og udviklingsprojekter for FN. Jeg selv er som Ph.D.-studerende i gang med et spændende forskningsprojekt om arabisk sprog."

Cand.negot. Gunna Funder Hansen, Center for Mellemøststudier, Syddansk Universitet

 

Har du brug for hjælp til at finde ud af, hvad du kan eller vil?

➤ Kontakt Karrierevejledningen


Sidst opdateret: 30.10.2023