Studiestart på Medicin (bachelor)

Velkommen på dit nye studie

Først og fremmest stort tillykke med optagelsen på Medicin vinterstart 2019. 

På din uddannelse er der et tutorkorps, som består af erfarne studerende fra din uddannelse. Tutorerne hjælper dig, så du får en god start på livet som studerende på universitetet.

Introduktionshæfte og program for de sociale arrangementer

De sociale tutorer har lavet dette introduktionshæfte, hvor du kan læse mere om studiestarten og de konkrete arrangementer. Er der noget du er i tvivl om, er du velkommen til at kontakte dem - kontaktinformationer står i brevet. 

Programmet for de sociale arrangementer:

Dato 

Sted:

Beskrivelse

Tirsdag d. 29. januar kl. 10.00

(kom gerne en halv time før)

Hovedindgangen SDU, Campusvej

Første sociale introdag

Onsdag d. 30. januar 

*

Morgenmad og O-løb

Fredag d. 1. februar

U110, SDU

Jeres faglige studiestart

Fredag d. 15. -  søndag d. 17. februar

 *

Introtur (egenbetaling på 200 kr.)**

Onsdag d. 20. februar kl. 14:15

Hyggeaften i de sociale hold

Mandag d. 4. marts

SDU, Campusvej

Aftenarrangement på Universitetet

* nærmere info kommer under introdagene

** tilmelding via dette link: https://www.conferencemanager.dk/introturmedicinogbiomekF19/ 

Campus guide

I vores Campus Guide finder du en masse praktisk information, som kan være nyttig i løbet af din studietid. Hvis der er noget du er i tvivl om, er guiden et godt sted at starte.

 

Fra elev til studerende

Når du går fra at være elev til at blive studerende på en universitetsuddannelse, er der mange ting, der vil ændre sig. Læs mere på studievejledningens side.

 

Gode studievaner og studieteknik

Ud over vores introduktionsforløb og vores campus guide, har vi samlet nogle råd for gode studievaner og studieteknik her, for at hjælpe dig med at komme godt i gang.

 

                                                                                                                                                     

Sådan kommer du godt i gang med studierne

Har du bestilt studiekort?

Det er vigtigt, du hurtigst muligt bestiller et studiekort. Når du bestiller dit studiekort får du tildelt et eksamensnummer, som du skal bruge for at kunne komme på SDU's IT faciliteter.

Har du fået adgang til SDU's IT-faciliteter?

Som studerende har du adgang til SDU´s IT-faciliteter, der indeholder din studenter e-mail, adgang til Studenterselvbetjeningen og e-learn.

Du vil få tilsendt en mail til den mailadresse, du har oplyst i din ansøgning med informationer om SDU’s IT faciliteter og adgang til disse. Hvis du ikke har modtaget mailen inden for 1 uge, skal du henvende dig til helpdesk@helpdesk.sdu.dk

Har du tidligere bestået fag?

Det er forskelligt, hvad du skal gøre alt efter, om du har afsluttet eller ikke har afsluttet din tidligere uddannelse. 

Har du læst på en anden bachelor-/professionsbacheloruddannelse UDEN at afslutte?

Hvis du tidligere har læst på en anden bachelor-/professionsbacheloruddannelse uden at afslutte den, skal du være opmærksom på, at du skal søge om startmerit. Det betyder, at de fag/kurser, du har bestået på din tidligere uddannelse, kan komme til at indgå i din nye uddannelse, så den bliver tilsvarende kortere.

Har du en anden bachelor-/professionsbacheloruddannelse?

Har du tidligere færdiggjort en anden bachelor-/professionsbacheloruddannelse, kan du søge merit.

Læs mere om start-/studiemerit.

Kender du studiereglerne?

Som studerende ved SDU er det dit eget ansvar at holde dig orienteret om regler for eksamen, herunder til- og framelding til eksamen. Du skal kende de gældende regler og universitetets krav til akademisk opgavebesvarelse. Læs de generelle eksamensregler

Ved du hvad det vil sige at være studieaktiv?

Som universitetsstuderende skal du selv tilmelde dig fag og prøver og samtidig opfylde et minimum af beståede ECTS pr. år (undtaget er bachelorstuderende på 1. semester, der automatisk tilmeldes fag). Du skal også færdiggøre din uddannelse indenfor en fastlagt periode ligesom der er fastlagte rammer for orlov oma. Det er din pligt at sætte dig ind i reglerne og orientere dig i SDU’s regler om studieaktivitet. Læs mere om studieaktivitet.

Har du brug for særlig støtte (SPS) til at gennemføre uddannelsen?

Har du en permanent fysisk eller psykisk lidelse, som betyder, at du har brug for særlig støtte til at gennemføre en universitetsuddannelse, kan du søge Specialpædagogisk Støtte (SPS).

Har du styr på SU'en?
Har du boligsituationen på plads?

Få hjælp til at finde en god bolig i din studieby. Læs mere om bolig

Kender du dit campus og dine muligheder?

Vejviser til dit campus

For at du bedre kan navigere rundt på campus har vi samlet vores kort i en vejviser til campus.

Studiespecifikke udfordringer?

Dit studiesekretariat og fakultet er din indgang til dine studiespecifikke udfordringer. Læs mere om studievejledning på fakulteterne.

Studenterservice

Som studerende kan du henvende dig ét sted på dit campus og få foretaget en første screening i forhold til dit spørgsmål.
Læs mere her.

 

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies