Skip to main content

Ordbog

 • Akademisk kvarter: Undervisningslektioner begynder som udgangspunkt et kvarter over hel. Så "kl. 10" betyder i virkeligheden 10.15 – men 10.00 er stadig 10.00!

 • Anbefalet studieforløb: Den rækkefølge vi anbefaler, du følger kurserne i.

 • BI: Biologisk Institut

 • BMB: Institut for Biokemi og Molekylær Biologi - samme forkortelse bruges i daglig tale også om uddannelsen i Biokemi og molekylær biologi.

 • DE: Forkortelse for systemet Digital Eksamen, hvor du skal aflevere nogle af dine skriftlige eksamensopgaver.

 • Dekan: Øverste leder på et fakultet. Marianne Holmer er dekan for Det Naturvdenskabelige Fakultet.

 • Eksaminatorium:  Eksaminatorierne er den del af undervisningen der minder mest om klasseundervisningen på gymnasiale uddannelser. Kaldes også E-timer eller øvelsestimer.

 • ECTS: En måleenhed der bruges til at beskrive arbejdsindsatsen i kurser og på hele uddannelser. Et semester svarer til 30 ECTS, og 1 ECTS svarer til en arbejdsindsats på ca. 28 timer.

 • Forelæsning: En slags foredrag med udgangspunkt i pensum.

 • Fagråd: En forening der varetager de studerendes interesser på en bestemt uddannelse eller et institut.

 • Fakultet: Et fagligt hovedområde på et universitet. SDU er delt op i fem fakulteter, heriblandt Det Naturvidenskabelige Fakultet.

 • FKF: Institut for Fysik, Kemi og Farmaci

 • IMADA: Institut for Matematik og Datalogi

 • Institut: Det Naturvidenskabelige Fakultet er delt op i fire institutter som hver især tilrettelægger undervisningen og forskningen inden for et eller flere fagområder.

 • Instruktor: Ældre studerende som underviser i øvelsestimer.

 • itslearning: SDU's læringsplatform. Du vil ofte støde på forkortelsen 'ITSL'.

 • Kursuskode: Kode bestående af 2-3 bogstaver som henviser til et bestemt fagområde eller en bestemt projekttype, og et løbenummer som henviser til et bestemt kursus.
  • BA = bachelorprojekt
  • BB = biologi
  • BMB = biokemi og molekylær biologi
  • DM = datalogi
  • DS = data science
  • FA = farmaci
  • FY = fysik
  • IA = individuel studieaktivitet
  • KE = kemi
  • MM = matematik
  • NAT = tværfagligt kursus
  • SP = speciale
  • ST = statistik
  • SU = sundhedsvidenskab
  • VP = virksomhedsprojekt

 • Laboratorieøvelse: Øvelsestime i et laboratorium som typisk er en blanding af demonstrationer og hands-on eksperimenter. Kaldes også L-timer.

 • Merit: Godskrivning af allerede beståede eksamener, med det formål at give dig som studerende mulighed for at gennemføre studiet på kortere tid end normalt.

 • NAT: Det Naturvidenskabelige Fakultet i daglig tale.

 • Rektor: Universitetets øverste leder. Jens Ringsmose er rektor på SDU.

 • Semester: En halvårlig undervisningsperiode. Efterårssemestret starter 1.september hvor eksamenerne typisk ligger i januar, med reeksamen i februar og marts. Forårssemestret starter 1. februar hvor eksamenerne typisk ligger i juni og reeksamen i august.

 • SGV: Studiegruppevejleder. Studiegruppevejlederen er en erfaren studerende der sørger for at facilitere konstruktivt gruppearbejde i din studiegruppe. Du møder din studiegruppe og jeres studiegruppevejleder i løbet af den første uge på studiet.

 • Single Sign-On: Portalen hvor du kan få adgang til alle de elektroniske studenterservices på SDU, der kræver login.

 • Social tutor: Ældre studerende der sørger for, at nye studerende bliver introduceret til et godt socialt studiemiljø.

 • SPOC: Kontaktformularen som du skal bruge ved alle skriftlige henvendelser til SDU Studieservice og dit studienævn.

 • Specialpædagogisk Støtte (SPS): Du kan søge Specialpædagogisk Støtte (SPS) til at gennemføre din uddannelse hvis du er ordblind eller talblind, hvis du har en psykisk eller neurologisk lidelse, eller hvis du har en fysisk funktionsnedsættelse.

 • Stamhold: Alle nye studerende er inddelt i stamhold med 20-30 studerende på hvert hold. Stamholdene hedder H1, H2, H3 etc. Du får at vide hvilket stamhold du er på, når du ankommer på første introdag. Det er ikke muligt at skifte stamhold.

 • Studiegruppe: Alle nye studerende inddeles i studiegrupper med ca. 4 studerende fra samme stamhold.

 • Studieklubben: Et kursusrum i itslearning der åbner i august og klæder dig på til din studiestart. Studieklubben giver dig studierelevante temaer i løbet af dit første studieår hvor du aktivt deltager i afstemninger og deler dine studieerfaringer med dine medstuderende på årgangen. Herefter fungerer Studieklubben som et sted hvor du bliver holdt opdateret på deadlines og spændende arrangementer fra dine studievejledere.

 • Studieleder: Er ansvarlig for den praktiske tilrettelæggelse af undervisning og prøver i fællesskab med studienævnet. De nuværende studieledere er Anton Pottegård for Farmaci og Finn Kirpekar for de øvrige naturvidenskabelige uddannelser.

 • Studienævn: Har sammen med studielederen det overordnede ansvar for at tilrettelægge, gennemføre og udvikle fakultetets uddannelser. Farmaci-uddannelsen hører under Studienævn for Farmaci; de øvrige naturvidenskabelige uddannelser hører under Det Naturvidenskabelige Studienævn.

 • Studieordning: Den formelle beskrivelse af uddannelsen der beskriver blandt andet adgangskrav, formål, varighed, fagligt indhold, eksamensformer og -regler. Studieordningen revideres en gang om året.

 • Tre-fase-modellen: Det Naturvidenskabelige Fakultets pædagogiske model for tilrettelæggelse og planlægning af undervisning.

Sidst opdateret: 10.08.2023