Skip to main content

Kom godt i gang med undervisning og eksamen

Studiestartsprøven

Studiestartsprøven er en elektronisk test baseret på den første uges undervisning. Prøven skal dokumentere at du reelt er startet på uddannelsen. Du har kun to forsøg til at bestå studiestartsprøven, men det er ikke et problem at bestå hvis du deltager aktivt i undervisningen.

Studiestartsprøven skal være gennemført senest 8. september 2024. Hvis du ikke består i første forsøg, har du mulighed for en omprøve.

Hvis du ikke deltager i studiestartsprøven eller ikke består senest i andet forsøg, kan du ikke fortsætte på uddannelsen.

Læs mere om studiestartsprøven i itslearning.

Kursuskoder

Hvert kursus har en kode, som består af 2-3 foranstillede bogstaver efterfulgt af et løbenummer, for eksempel KE501 eller BB539. Disse kursuskoder bliver du hurtigt fortrolig med. Hver kursuskode henviser til et bestemt kursus, og du kan se det i dit skema.

Undervisningsformer

Du vil møde flere forskellige typer undervisning, lige fra forelæsninger til laboratorieøvelser og studiegruppetimer.

Stamhold og studiegrupper

På første studieår er du på et stamhold, som hedder for eksempel H5 eller H12. Holdet er din base under det første år af dit studie. Du får besked om hvilket stamhold du er på i løbet af introdagen. Det er ikke muligt at skifte stamhold.

Derudover bliver du en del af en studiegruppe med ca. 4 andre studerende fra dit stamhold. I studiegruppen løser I konkrete opgaver, diskuterer pensum, forbereder oplæg og meget mere. Din studiegruppe er et arbejdsfællesskab som sikrer, at du får udviklet gode studievaner og nære relationer til dine medstuderende. Dit engagement i studiegruppen er med til at give dig et godt grundlag for dit videre studieforløb.

Studiegruppevejlederne

Studiegruppevejlederne er ældre studerende som er ansat ved Det Naturvidenskabelige Fakultet. Du møder dem når de faciliterer skemalagte studiegruppetimer i din studiegruppe.

Studiegruppevejlederne ved desuden alt om at være ny studerende, og de er klar til at lære dig alle de gode studievaner.

Kursus- og eksamenstilmelding

Som ny studerende bliver du automatisk tilmeldt alle kurser på dit første semester. Efter første semester skal du selv tilmelde dig 30 ECTS i hver af de to årlige tilmeldingsperioder. Du modtager en mail når det bliver relevant for dig.

Når du er tilmeldt et kursus, bliver du automatisk også tilmeldt første eksamensforsøg.

Den røde tråd gennem din uddannelse

Som ny studerende på en naturvidenskabelig uddannelse vil du opleve at vi løbende sætter fokus på de kompetencer, du udvikler. Kompetencer af både faglig, personlig, akademisk og professionel karakter, der ikke blot gør dig dygtigere som studerende semester for semester, men som også synliggør, hvordan det, du lærer, kan bruges uden for universitets murer i studiejobs mv.

Vi arbejder for at skabe den røde tråd gennem din uddannelse så du oplever en følelse af mening og mestring, og for at sikre at du sidenhen er klar til at træde ud på arbejdsmarkedet.

Igennem workshops og udvalgte kurser under navnet ”Din Kompetenceportfolio” bliver du skarp på dig selv og din faglige og personlige udvikling.

Førsteårsprøven

Førsteårsprøven er ikke én enkelt prøve, men består af en række eksamener som du skal bestå i løbet af dit første studieår for at du kan fortsætte uddannelsen.

Læs mere om førsteårsprøven.

Din uddannelse er et fuldtidsstudium

Du kan forvente at have ca. 20-25 timers skemalagt undervisning om ugen, og at du derudover skal bruge ca. 20 timer om ugen på forberedelse og opgaveløsning.

Der kan være skemalagt undervisning på hverdage i tidsrummet fra kl. 8-18.

Du er ikke forsikret af universitetet

Vi opfordrer dig til selv at tegne en ulykkesforsikring som dækker, hvis du skulle komme til skade i forbindelse med undervisningen.

Sidst opdateret: 06.05.2024