Skip to main content

Dine første prøver og eksamener

Studiestartsprøven

Studiestartsprøven (NAT500) er en elektronisk test, som er baseret på undervisningen i de første uger. Prøven skal vise, om du reelt er startet på uddannelsen.

Du har kun to forsøg til at bestå studiestartsprøven, men det er ikke et problem at bestå, hvis du deltager aktivt i undervisningen.

Studiestartsprøven skal være gennemført senest 10. september 2023 kl. 23.59. Hvis du ikke består studiestartsprøven i første forsøg, har du mulighed for en omprøve.

Hvis du ikke deltager i studiestartsprøven eller ikke består omprøven, kan du ikke fortsætte på uddannelsen.

Førsteårsprøven

I løbet af dit første studieår skal du bestå førsteårsprøven.

Førsteårsprøven er ikke én enkelt prøve, men består af en række kurser, som du skal bestå inden udgangen af dit 1. studieår, for at du kan fortsætte uddannelsen.

Læs mere om førsteårsprøven.

Eksamenstilmelding

Som ny studerende bliver du automatisk tilmeldt alle kurser, prøver og eksamener på dit første semester.

Efter første semester skal du selv tilmelde dig 30 ECTS per semester i de to årlige tilmeldingsperioder. Du modtager en e-mail, når det bliver relevant for dig.

Læs mere om eksamenstilmelding.

Digital Eksamen

Skriftlige eksamensopgaver skal afleveres digitalt.

Du skal tage din egen computer med til skriftlige eksamener, der foregår på campus.

Læs mere om skriftlige stedprøver.

Læs mere om systemet Digital Eksamen.

Sidst opdateret: 17.08.2022