Skip to main content

Trin 3. Det du kan


Her kan du læse mere om, hvad tidligere studerende fra din uddannelse fortæller, at de har taget med sig, og hvordan de bidrager i verden.

Gennemgangen er slet ikke udtømmende – du kan finde masser af studerende, som har brugt deres uddannelse på at lære andre ting, og som har skabt sig en fremtid, som man umuligt kunne have forudset.

Du vil også finde eksempler på, hvad tidligere studerende fortæller, de arbejder med. Men husk: Listen er uendeligt meget længere.

Hvilke muligheder giver din uddannelse i Litteraturvidenskab?

Midt i studieforberedelser, eksamensopgaver og andre studieaktiviteter kan det være svært at få øje på, hvad alt dit arbejde med studiet i virkeligheden giver dig af kompetencer.

En uddannelse i Litteraturvidenskab er en lang læreproces, hvor du blandt andet lærer at:

 • formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller til både fagfæller og ikke-specialister
 • læse og forstå tekster på engelsk, tysk og fransk
 • analysere og tolke (litterære) tekster og afdække deres struktur, udsigelse og mening
 • beskrive litterære virkemidler og tage stilling til litteraturvidenskabelige begreber, teorier og metoder
 • fremstille litterære og litteraturvidenskabelige problemstillinger klart og præcist i mundtlig og skriftlig form og deltage i diskussioner om litterære og kulturelle emner
 • analysere forskellige komplekse sprog- og tekstformer
 • foretage æstetiske og kommunikative vurderinger og kunne diskutere og perspektivere disse
 • anvende det litteraturvidenskabelige begrebsapparat på andre typer af tekster af faglig art såsom journalistik, historie etc.
 • formulere dig skriftligt om litterære emner i en form, som er egnet til udgivelse i bogform eller som artikler i antologier, tidsskrifter eller dagspresse

Måske du nu sidder og tænker, at du arbejder med meget mere og andre spændende kompetencer på dit studie, og det er rigtig godt, for du er eksperten, der kan fortsætte ”listen” i løbet af dine studier.

Hvad bliver du, når du er færdig med din uddannelse? Det spørgsmål har du sikkert tit fået til familiefesterne uden du helt ved, hvad du skal svare. Det kan også være, at det er et spørgsmål, du stiller dig selv. Hvis du godt kunne tænke dig noget inspiration til et svar, er det godt, du læser med her. Du har nemlig mange muligheder med dine kompetencer.

Kort fortalt er Litteraturvidenskab en uddannelse, hvor du lærer at analysere og tolke (litterære) tekster og afdække deres struktur, udsigelse og mening. Du får et overblik over den internationale litteraturhistorie og kan behandle relationer mellem litterære tekster og deres kulturelle og samfundsmæssige kontekster. Med den viden i rygsækken kan du fremstille litterære og litteraturvidenskabelige problemstillinger klart og præcist i mundtlig og skriftlig form og deltage i diskussioner om litterære og kulturelle emner.

Helt konkret vil du kunne have et job, hvor du skal:

 • arbejde journalistisk og redaktionelt i radio, på TV og ved tidsskrifter og fagblade.
 • tilrettelægge og gennemføre undervisning i litterære og kulturelle emner.
 • styre arbejds- og udviklingssituationer, hvad enten disse er relateret til undervisning eller til kommunikation, planlægning eller. tekstproduktion og sproglige vejledning.
 • formidle tekst eller spørgsmål velformuleret, præcist og kort, eventuelt som tekstforfatter på forlag.
 • indgå i projekter omkring kommunikation og markedsføring på reklamebureauer og i private og offentlige virksomheder.
 • agere som rådgiver eller konsulent i forskellige organisationer, eksempelvis på kultur-, kommunikations- eller uddannelsesområdet.
 • undervise og formidle, eksempelvis i højskolesektoren.

Alt i alt sigter en uddannelse i Litteraturvidenskab ikke mod én jobfunktion, men åbner mulighed for at arbejde med en bred vifte af opgaver inden for det kulturelle og private erhvervsliv samt inden for den offentlige kultursektor. Der er også mulighed for et job inden for bredere samfundsmæssige sammenhænge som eksempelvis forlags- og kommunikationsmedarbejder, kulturskribent, (tekst)forfatter og oversætter, konsulent og underviser påhøjskoler og efterskoler samt inden for ministerier og diplomati.

Flere gange i løbet af dine studier, kan du blive i tvivl om, hvad du skal bruge det til – og om du har valgt rigtigt. Selvom tvivl kan være ubehageligt, giver tvivl også anledning til at tænke over, hvilke valgmuligheder, du har i løbet af dine studier. Valgmulighederne kan være med til at tone din profil i den retning, du synes er spændende og giver mening for dine karriereplaner.

Måske tænker du, at det vil være spændende at arbejde i forlagsbranchen, på en kulturinstitution, en redaktion eller noget helt syttende, men du ved ikke om du har det, der skal til. Det har du heldigvis masser af muligheder for at finde ud af i løbet af din studietid.

Det kan være, at du synes, at det kan være spændende at komme i praktik (projektorienteret forløb) og/eller tage på et udlandsophold et semester i løbet af dine studier for at prøve kræfter med en anden kultur, afprøve dine kompetencer og opdage nye spændende muligheder.

Eller måske du overvejer at prøve kræfter med et studiejob, hvor du kan få mulighed for at løse opgaver, hvor du skal anvende nogle af dine kompetencer fra studiet og opdage nye karrieremuligheder, du ikke vidste ville være en mulighed for én med dine kompetencer.

Det er blandt mange andre ting den slags muligheder, der kan være med til at tone din profil og kaste et nyt lys på dine karrieremuligheder.

Hvis du har brug for et overblik over dine karrieremuligheder eller få sparring på, hvordan du når dertil, så kan du kontakte karrierevejledningen.

Har du brug for hjælp til at finde ud af, hvad du kan eller vil?

➤ Kontakt Karrierevejledningen


Sidst opdateret: 27.10.2023