Skip to main content

Studieordninger

Sammenhæng mellem læringsmål, undervisning og prøveform på bacheloruddannelsen i klinisk biomekanik pr. september 2019

Overgangsordninger og meritoversigter
Overgangsordning + meritoversigt ifm. ny 2023-bachelor - revideret juni 2024

Generel info:
I forbindelse med afvikling af fag på gamle/udfasende studieordninger, kan fagområdet selv fastlægge prøveformen.
Det betyder, at den studerende ikke kan forvente samme prøveform som den oprindeligt var fastsat i studieordningen i et givent fag.
Fagområdet sørger for i god tid at informere de studerende om den fastlagte prøveform. 

Gamle studieordninger:
De generelle bestemmelser i §5, er fælles for alle uddannelser ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.
Fra 1. september 2016 er de generelle bestemmelser i studieordningen - pr.1.9.2014 gældende for alle tidligere studieordninger.

Retningslinjer for ’god kiropraktisk uddannelse’
Uddannelsen følger retningslinjerne for ’god kiropraktisk uddannelse’ i Europa, som er beskrevet af ’The International Chiropractic Education Collaboration’ (ICEC). Indholdet af retningslinjerne findes på ICEC ’s hjemmeside.

Sidst opdateret: 26.06.2024