Skip to main content

Trin 3. Det du kan

 


Her kan du læse mere om, hvad tidligere studerende fra din uddannelse fortæller, at de har taget med sig, og hvordan de bidrager i verden.

Gennemgangen er slet ikke udtømmende – du kan finde masser af studerende, som har brugt deres uddannelse på at lære andre ting, og som har skabt sig en fremtid, som man umuligt kunne have forudset.

Du vil også finde eksempler på, hvad tidligere studerende fortæller, de arbejder med. Men husk: Listen er uendeligt meget længere.

Hvilke muligheder giver din uddannelse i International virksomhedskommunikation?

Midt i studieforberedelser, eksamensopgaver og andre studieaktiviteter kan det være svært at få øje på, hvad alt dit arbejde med studiet i virkeligheden giver dig af kompetencer.

En uddannelse i International virksomhedskommunikation er en lang læreproces, hvor du blandt andet lærer at:

 • udvikle og målrette formidling
 • anvende forskellige medier og former for kommunikation
 • udtrykke dig korrekt på dit valgte fremmedsprog om både almene og faglige emner
 • analysere organisationers kommunikation på dit valgte fremmedsprog
 • styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller
 • formidle faglige emner nuanceret både skriftlig og mundtligt
 • igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage dig professionelt ansvar

Måske du nu sidder og tænker, at du arbejder med meget mere og andre spændende kompetencer på dit studie, og det er rigtig godt, for du er eksperten, der kan fortsætte ”listen” i løbet af dine studier.

Hvad bliver du, når du er færdig med din uddannelse? Det spørgsmål har du sikkert tit fået til familiefesterne uden du helt ved, hvad du skal svare. Det kan også være, at det er et spørgsmål, du stiller dig selv. Hvis du godt kunne tænke dig noget inspiration til et svar, er det godt, du læser med her. Du har nemlig mange muligheder med dine kompetencer.

Helt konkret vil du kunne have et job, hvor du skal:

 • planlægge, udvikle og løse virksomhedsinterne og virksomhedseksterne kommunikationsopgaver (arbejdsfunktioner i en kommunikations-, PR-, HR-, indkøbs- eller udviklingsafdeling eller på direktionsniveau)
 • deltage i planlægning og gennemførelse af markedsanalyser og markedsføring af virksomhedens produkter på nationale og internationale markeder (arbejdsfunktioner i en salgs- og marketingafdeling)

Udover de typiske kompetencer indenfor kultur, kommunikation, organisation, sprog, internationalisering og globalisering vil du også arbejde med tilstedeværelse via internettet.

Med en profil i It og webkommunikation har du en særlig viden om webdesign og kommunikation, og du kan bruge den viden til at designe, strukturere og udvikle indhold, navigationsstrukturer og interaktion på websites og i mobile webapplikationer. Du vil kunne anvende og konfigurere udvalgte it-værktøjer, it-systemer og –udviklingsmiljøer samt planlægge, gennemføre og evaluere konkrete it-udviklingsprojekter. Du har kompetencer til at udvikle webbaserede kommunikationsløsninger til forskellige platforme og indgå i tværfaglige teams omkring udvikling af brugercentrerede webapplikationer, herunder mobile webapplikationer.

Som bachelor bliver du kvalificeret til at arbejde med blandt andet følgende områder:

 • Udvikling og vedligeholdelse af websider
 • Udarbejdelse af dokumentationsmateriale, såsom manualer og håndbøger
 • Udvikling af virksomhedsinterne informationssystemer
 • Design af informationsmateriale til distribution på internettet

Når du er færdig, kan du enten benytte den unikke kombination af fagene til at gå direkte ud i erhvervslivet, eller du kan fortsætte studierne på en kandidatuddannelse. International virksomhedskommunikation i engelsk, IT og webkommunikation giver adgang til Cand.it i webkommunikation(Kolding).

Flere gange i løbet af dine studier, kan du blive i tvivl om, hvad du skal bruge det til – og om du har valgt rigtigt. Selvom tvivl kan være ubehageligt, giver tvivl også anledning til at tænke over, hvilke valgmuligheder, du har i løbet af dine studier. Valgmulighederne kan være med til at tone din profil i den retning, du synes er spændende og giver mening for dine karriereplaner.

Måske tænker du, at det vil være spændende at arbejde i en eksportvirksomhed, med salg og marketing, kommunikation og formidling eller noget helt syttende, men du ved ikke om du har det, der skal til. Det har du heldigvis masser af muligheder for at finde ud af i løbet af din studietid.

Det kan være, at du synes, at det kan være spændende at komme i praktik (projektorienteret forløb) og/eller tage på et udlandsophold et semester i løbet af dine studier for at prøve kræfter med en anden kultur, afprøve dine kompetencer og opdage nye spændende muligheder.

Eller måske du overvejer at prøve kræfter med et studiejob, hvor du kan få mulighed for at løse opgaver, hvor du skal anvende nogle af dine kompetencer fra studiet og opdage nye karrieremuligheder, du ikke vidste ville være en mulighed for én med dine kompetencer.

Det er blandt mange andre ting den slags muligheder, der kan være med til at tone din profil og kaste et nyt lys på dine karrieremuligheder.

Hvis du har brug for et overblik over dine karrieremuligheder eller få sparring på, hvordan du når dertil, så kan du kontakte karrierevejledningen.

Har du brug for hjælp til at finde ud af, hvad du kan eller vil?

➤ Kontakt Karrierevejledningen


Sidst opdateret: 26.10.2023