Skip to main content

Studiestartsprøven

Studiestartsprøven skal vise, om du reelt er startet på uddannelsen. Prøven afholdes senest 2 måneder efter studiestart, og du har kun 2 forsøg til at bestå prøven. Hvis du ikke består studiestartsprøven, vil du blive udmeldt af uddannelsen.

På International virksomhedskommunikation består prøven i en multiple choice test, hvor du bliver testet i din forståelse af undervisning på universitetet, akademisk praksis og opgaveskrivning samt kritisk informationssøgning.

 For at kunne leve op til målbeskrivelsen og bestå studiestartsprøven kræver det, at du som studerende deltager aktivt i introdagene samt de faglige tutortimer i løbet af semestret.

                       Har du spørgsmål til din studiestart?                

➤ Kontakt din studiesekretær.


How to Uni

Studiestartsprøvens e-læringsforløb, som hjælper dig godt i gang.

SE MERE HER

Sidst opdateret: 26.10.2023