Skip to main content

MitSDU

For studerende på International virksomhedskommunikation – engelsk og kommunikation eller medier

Kontaktinformation

Studiesekretær
Praktiske informationer om skemaer, undervisning og eksamen. 

Skemaer og undervisningsplanlægning og specialer
Emil Bisp Petersen
Tlf.: 6550 2105
Mail: ivk-sek@sdu.dk

Eksamensplanlægning og -afvikling
Susie Schmidt Reimann
Tlf.: 6550 2037
Mail: ivk-sek@sdu.dk

Studienævnssekretær
Information omkring studienævnsmøder, behandlingstider mv.

 

Simon  Hildebrand Hedegaard
Tlf.: 6550 2996
Mail: ivkstudienaevn@sdu.dk

Freja Lyngsø Lund 
Tlf.: 6550 4754
Mail: ivkstudienaevn@sdu.dk

Studienævnet

Studieleder
Ansvarlig for undervisning og eksamen på uddannelsen.

Flemming Smedegaard
Mail: ivkstudienaevn@sdu.dk

Studiementor/faglig vejleder
Livet som studerende på din uddannelse og faglige forhold. Uddannelsesspecifik vejledning - fx valg af vejleder, fagenes/kursernes indhold mv.

Mail: ivk-fagligvejledning@sdu.dk
Vejledning på din uddannelse

Studievejledningen Humaniora
Dispensationer, merit, valg undervejs, studieplaner mv.

Tlf.: 6550 2040
Mail: studievejledningen-hum@sdu.dk
Vejledning på Humaniora

Studie- og trivselsvejledning
Studietvivl, studieteknik, eksamenshåndtering, specialeprocesvejledning mv.

Tlf.: 6550 1801
Mail: vejledning@sdu.dk
Studie- og trivselsvejledningen

Universitetsbiblioteket
Lån af litteratur og vejledning i forbindelse med litteratursøgning. Derudover arrangementer, hjælp til opgaveskrivning, book en bibliotekar mv.

Tlf.: 65502611
Mail: sdub@bib.sdu.dk
Biblioteket

Studenterrådgivningen
En selvstændig enhed udenfor SDU, der tilbyder social og psykologisk rådgivning til studerende. Bl.a. stress, angst, depression, udfordringer med selvværdet og personlige kriser.

Studenterrådgivningen


Sidst opdateret: 23.06.2022