Skip to main content

Trin 3. Det du kan


Her kan du læse mere om, hvad tidligere studerende fra din uddannelse fortæller, at de har taget med sig, og hvordan de bidrager i verden.

Gennemgangen er slet ikke udtømmende – du kan finde masser af studerende, som har brugt deres uddannelse på at lære andre ting, og som har skabt sig en fremtid, som man umuligt kunne have forudset.

Du vil også finde eksempler på, hvad tidligere studerende fortæller, de arbejder med. Men husk: Listen er uendeligt meget længere.

Hvilke muligheder giver din uddannelse i International virksomhedskommunikation?

Midt i studieforberedelser, eksamensopgaver og andre studieaktiviteter kan det være svært at få øje på, hvad alt dit arbejde med studiet i virkeligheden giver dig af kompetencer.

En uddannelse i International virksomhedskommunikation er en lang læreproces, hvor du blandt andet lærer at:

  • udvikle og målrette formidling
  • anvende forskellige medier og former for kommunikation
  • udtrykke dig korrekt på dit valgte fremmedsprog om både almene og faglige emner
  • analysere organisationers kommunikation på dit valgte fremmedsprog
  • styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller
  • formidle faglige emner nuanceret både skriftlig og mundtligt
  • igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage dig professionelt ansvar

Måske du nu sidder og tænker, at du arbejder med meget mere og andre spændende kompetencer på dit studie, og det er rigtig godt, for du er eksperten, der kan fortsætte ”listen” i løbet af dine studier.

Hvad bliver du, når du er færdig med din uddannelse? Det spørgsmål har du sikkert tit fået til familiefesterne uden du helt ved, hvad du skal svare. Det kan også være, at det er et spørgsmål, du stiller dig selv. Hvis du godt kunne tænke dig noget inspiration til et svar, er det godt, du læser med her. Du har nemlig mange muligheder med dine kompetencer.

Helt konkret vil du kunne have et job, hvor du skal:

  • planlægge, udvikle og løse virksomhedsinterne og virksomhedseksterne kommunikationsopgaver (arbejdsfunktioner i en kommunikations-, PR-, HR-, indkøbs- eller udviklingsafdeling eller på direktionsniveau)
  • deltage i planlægning og gennemførelse af markedsanalyser og markedsføring af virksomhedens produkter på nationale og internationale markeder (arbejdsfunktioner i en salgs- og marketingafdeling)

Med en profil i Kommunikation har du en særlig viden om forskellige typer af organisationskommunikation, både tekstlige, interpersonelle og visuelle udtryksformer, og har lært at bruge den viden til planlægning og løsning af organisationers kommunikationsopgaver. Du vil også have lært at arbejde med innovation og projektledelse.

Med en profil i Medier har du en særlig viden om alle typer af medier (trykte medier, audiovisuelle medier og multimedier) og mediernes kulturelle, sociale og psykologiske betydning i det moderne samfund, og du kan bruge den viden til analyse og planlægning af mediebrug. Du vil også have erhvervet dig en grundlæggende indsigt i organisation, markedsføring og kommunikation, og du vil kunne bruge den viden til løsning af kommunikationsopgaver.

Du har også mulighed for at læse videre på kandidatuddannelsen i International Virksomhedskommunikation samt en række andre kandidatuddannelser.

Flere gange i løbet af dine studier, kan du blive i tvivl om, hvad du skal bruge det til – og om du har valgt rigtigt. Selvom tvivl kan være ubehageligt, giver tvivl også anledning til at tænke over, hvilke valgmuligheder, du har i løbet af dine studier. Valgmulighederne kan være med til at tone din profil i den retning, du synes er spændende og giver mening for dine karriereplaner.

Måske tænker du, at det vil være spændende at arbejde i en eksportvirksomhed, med salg og marketing, kommunikation og formidling eller noget helt syttende, men du ved ikke om du har det, der skal til. Det har du heldigvis masser af muligheder for at finde ud af i løbet af din studietid.

Det kan være, at du synes, at det kan være spændende at komme i praktik (projektorienteret forløb) og/eller tage på et udlandsophold et semester i løbet af dine studier for at prøve kræfter med en anden kultur, afprøve dine kompetencer og opdage nye spændende muligheder.

Eller måske du overvejer at prøve kræfter med et studiejob, hvor du kan få mulighed for at løse opgaver, hvor du skal anvende nogle af dine kompetencer fra studiet og opdage nye karrieremuligheder, du ikke vidste ville være en mulighed for én med dine kompetencer.

Det er blandt mange andre ting den slags muligheder, der kan være med til at tone din profil og kaste et nyt lys på dine karrieremuligheder.

Hvis du har brug for et overblik over dine karrieremuligheder eller få sparring på, hvordan du når dertil, så kan du kontakte karrierevejledningen.

Har du brug for hjælp til at finde ud af, hvad du kan eller vil?

➤ Kontakt Karrierevejledningen


Sidst opdateret: 22.08.2023