Skip to main content

Eksamensplan

Der sker ofte ændringer i eksamensplanen, så tjek altid dit eksamenstidspunkt i eksamensplanen her på siden og på Digital Eksamen, som er SDU's eksamensplatform. 

Sekretariatet planlægger eksamen, og kan ikke tage hensyn til ønsker i forhold til eksamenstidspunktet. Hvis du er i en særlig situation, fx hvis du har flere eksamener på samme dag, kan du kontakte din studiesekretær, som kan hjælpe med at finde en løsning.

Du kan se eksamensplanen på denne side senest 1. maj (sommereksamen) og 1. december (vintereksamen).


Her på siden kan du finde dine eksamensplaner.

Vintereksamen: De foreløbige eksamensdatoer offentliggøres primo november, og de endelige datoer slut november.
Sommereksamen: De foreløbige eksamensdatoer offentliggøres medio april, og de endelige datoer primo maj.

Eksamensplan ordinær

Eksamensplan reeksamen

Eksamensplan for valgfag, ordinær og reeksamen

 

Vær opmærksom på nedenstående, idet der ikke længere udsendes information vedr. en given eksamen forud for eksamenens afholdelse. Den information, du skal bruge, finder du:

Skr. stedprøve: Lokaletildeling til en skriftlig stedprøve lægges på SDU's digitale platform under kursets menupunkt: EXAM ca. en uge før prøven finder sted.

Bunden hjemmeopgave: På SDU's digitale platform under kursets menupunkt: EXAM kan du finde afleveringslink inkl. eksamensopgave under SDU Assignment. Afleveringslinket vil være tilgængeligt kl. 10 for BA-uddannelserne samt tilvalg, og kl. 12 for Kandidatuddannelsen, medmindre andet er angivet i eksamensplanen.

Mundtlig eksamen: Tidsplaner for mundtlig eksamen findes på SDU's digitale platform under kursets menupunkt: EXAM ca. en uge før første eksamensdag.

Vejledninger til digital eksamen/afleveringer findes på SDU's digitale platform

 

                 Har du spørgsmål til din eksamensplan?

➤ Kontakt din Studiesekretær.

         

Sidst opdateret: 26.10.2023