Skip to main content

Trin 3. Det du kan

 


Her kan du læse mere om, hvad tidligere studerende fra din uddannelse fortæller, at de har taget med sig, og hvordan de bidrager i verden.

Gennemgangen er slet ikke udtømmende – du kan finde masser af studerende, som har brugt deres uddannelse på at lære andre ting, og som har skabt sig en fremtid, som man umuligt kunne have forudset.

Du vil også finde eksempler på, hvad tidligere studerende fortæller, de arbejder med. Men husk: Listen er uendeligt meget længere.

Dine kompetencer

De generelle akademiske kompetencer opnår du, når du arbejder med forskellige akademiske udfordringer og værktøjer. På dit studie er det ofte ikke produktet, du bedømmes ud fra, men derimod om du er i stand til kritisk at forholde dig til og reflektere over processen, du har været igennem. Herunder, hvordan du konkret er tilgået udfordringer frem mod produktet.

Hvad er dine generelle akademiske kompetencer?
Med din uddannelse opnår du blandt andet følgende generelle akademiske kompetencer: 

 • kunne afgrænse, definere og analysere et fagligt problem ved hjælp af relevante faglige teorier og metoder
 • kunne systematisere kompleks viden og data samt selektere og prioritere forhold, der er væsentlige for emnet
 • kritisk kunne vurdere fagets forskellige teorier og metoder
 • have en præcis og konsekvent begrebsanvendelse samt kunne indgå i dialog og argumentere på et grundlæggende teoretisk grundlag
 • tage kritisk stilling til kilder og dokumentere dem
 • formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller, således at det bliver relevant og forståeligt for forskellige målgrupper
 • kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer og indgå i et samarbejde, herunder at kunne modtage og give konstruktiv kritik
 • kunne arbejde selvstændigt, disciplineret, struktureret og målrettet, herunder også kunne overholde deadlines og formalia 

Du kan læse mere om dine generelle akademiske kompetencer i din studieordning.


I din studieordning er det beskrevet, at du opnår følgende fagspecifikke kompetencer:
 

 • Du er i stand til at gennemføre analytisk arbejde i relation til interkulturelle problemstillinger.
 • Du kan i administrative funktioner tage stilling til, hvilke typer af indsatser, der vil være relevante for mennesker, der kommer til Danmark uden at kende landets sprog og kultur.
 • Du kan komme med forslag til, hvorledes man arbejder med flygtninge og indvandrere i forskellige institutionelle sammenhænge. Det gælder fx i daginstitutioner og skoler.
 • Du kan give sprogundervisning i dansk til fremmedsprogede personer.
 • Du kan i forskellige institutionelle sammenhænge udføre arbejde, hvor du kombinerer en pædagogisk og sproglig kompetence og derigennem forholder dig såvel teoretisk som praktisk til den forandring, der i disse år sker med det danske samfund i retning af en stadig stigende grad af multikulturalitet.

Dine personlige kompetencer handler om måden, du går til en opgave på, og hvordan du griber de menneskelige relationer an. Det kan fx være, at du er særligt god til at samarbejde, til at træffe beslutninger eller til at arbejde struktureret.

Dine personlige kompetencer beskriver altså dine egenskaber som person, hvilket har stor indflydelse på, hvordan du udfører dit arbejde, og hvordan du samarbejder med andre.

Det er en god idé, at du øver dig i at sætte ord på dine personlige kompetencer. Når du er afklaret, er du mere attraktiv over for en potentiel arbejdsgiver. Du kan nemlig bedre præsentere dig og vurdere, om en type arbejde eller arbejdsplads passer til dig.

Arbejdsgivere er oftest også mindst lige så interesseret i at høre om, hvem du er, og hvad du motiveres af, som hvad du har læst.

Hvad er dine personlige kompetencer?
Du kan overveje, hvordan du typisk går til en opgave og griber samarbejde an, da det vil fortælle noget om dine personlige kompetencer. Prøv konkret at lave nedenstående øvelse:

Øvelse

Tænk tilbage på sidste gang du deltog i et projektarbejde:

- Hvordan greb du processen an fra start?
- Hvad gik godt?
- Hvad gik mindre godt?
- Hvilke personlige kompetencer hos dig var årsag til de ting, der gik godt?                   


 

Hvilke muligheder giver din uddannelse i Interkulturel Pædagogik?

Midt i studieforberedelser, eksamensopgaver og andre studieaktiviteter kan det være svært at få øje på, hvad alt dit arbejde med studiet i virkeligheden giver dig af kompetencer.

En uddannelse i Interkulturel pædagogik er en lang læreproces, hvor du blandt andet lærer at:

 • forstå, skabe og vurdere scenarier for mulig pædagogisk handlen i relation til kulturmøder på baggrund af teorier om kultur i et interkulturelt perspektiv
 • gennemføre analytisk arbejde i relation til interkulturelle problemstillinger
 • assistere relevante fagpersoner i tilrettelæggelsen af formelle sproglæringsforløb hos voksne
 • udvise færdigheder i klientkommunikation med såvel børne- som voksenpatienter/klienter og pårørende
 • reflektere over sin egen kommunikation med børn og voksne
 • arbejde kreativt med forskellige tværkulturelle og æstetiske udtryksformer
 • analysere eksistentielle vanskeligheder og muligheder i et interkulturelt læringsmiljø
 • analysere sprogdata fra såvel børn som voksne med dansk som modersmål, andet sprog og med forskellige flersproglige kombinationer

Måske du nu sidder og tænker, at du arbejder med meget mere og andre spændende kompetencer på dit studie, og det er rigtig godt, for du er eksperten, der kan fortsætte ”listen” i løbet af dine studier.

Hvad bliver du, når du er færdig med din uddannelse? Det spørgsmål har du sikkert tit fået til familiefesterne uden du helt ved, hvad du skal svare. Det kan også være, at det er et spørgsmål, du stiller dig selv. Hvis du godt kunne tænke dig noget inspiration til et svar, er det godt, du læser med her. Du har nemlig mange muligheder med dine kompetencer.

Med en bachelor i interkulturel pædagogik er du i stand til at gennemføre analytisk arbejde i relation til interkulturelle problemstillinger. Du vil i administrative funktioner kunne tage stilling til, hvilke typer af indsatser, der vil være relevante for mennesker, der kommer til Danmark uden at kende landets sprog og kultur. Med den viden i rygsækken kan du blandt andet bidrage med forslag til, hvorledes man arbejder med flygtninge og indvandrere i forskellige institutionelle sammenhænge.

Helt konkret vil du kunne have et job, hvor du skal:

 • arbejde med sprogstøtte og sprogstimulering i dansk som andetsprog i daginstitutioner og skoler med udgangspunkt i kommunale læreplaner for tosprogede, sprogvurderinger og handleplaner
 • rådgive pædagogisk personale og forældre omkring sprogpædagogiske strategier i forhold til sproglig intervention
 • assistere relevante fagpersoner (eksempelvis logopæder og psykologer) i at diagnosticere børn med almenpædagogiske sproglige vanskeligheder
 • tage stilling til, hvilke typer af indsatser, der vil være relevante for mennesker, der kommer til Danmark uden at kende landets sprog og kultur
 • komme med forslag til, hvorledes man arbejder med flygtninge og indvandrere i forskellige institutionelle sammenhænge. Det gælder eksempelvis i daginstitutioner og skoler
 • varetage pædagogisk arbejde med socialt sårbare familier
 • undervise i dansk som andetsprog på forskellige niveauer og i forskellige institutionelle sammenhænge
 • udvikle og medvirke i projekter inden for boligsektoren og på det private arbejdsmarked, eksempelvis projekter der fokuserer på tværkulturelt samarbejde  
 • medvirke i projekter, der bygger på interkulturel kommunikation i internationale organisationer og netværk og hjælp til etablering af skolesystemer i forbindelse med udviklingsbistand
 • medvirke i projekter inden for områder som seksualoplysning, sundhedsfremme m.m.
 • løse opgaver og funktioner af socialpædagogisk art i eksempelvis kriminalforsorgen
 • bidrage til udarbejdelse af demokratifremmende projekter i arabisktalende lande

Med en uddannelse i interkulturel pædagogik kan du arbejde professionelt med sprog og pædagogik i interkulturelle miljøer og sammenhænge. Du kan udarbejde og udføre undervisningsplaner for børn og voksne med dansk som andetsprog, evaluere sprogstimulerings- og undervisningsforløb, samt medvirke til udarbejdelse af sprogpolitikker i institutioner og i private virksomheder

Alt i alt vil uddannelsen give dig kompetencer til at løse opgaver indenfor mange forskellige områder, eksempelvis i kommuner, daginstitutioner, skoler, uddannelsessektoren, sundhedssektoren og den sociale sektor mv.

Flere gange i løbet af dine studier, kan du blive i tvivl om, hvad du skal bruge det til – og om du har valgt rigtigt. Selvom tvivl kan være ubehageligt, giver tvivl også anledning til at tænke over, hvilke valgmuligheder, du har i løbet af dine studier. Valgmulighederne kan være med til at tone din profil i den retning, du synes er spændende og giver mening for dine karriereplaner.

Måske tænker du, at det vil være spændende at arbejde i humanitære hjælpeorganisationer, i kommuner, med læring eller noget helt syttende, men du ved ikke om du har det, der skal til. Det har du heldigvis masser af muligheder for at finde ud af i løbet af din studietid.

Det kan være, at du synes, at det kan være spændende at komme i praktik (projektorienteret forløb) og/eller tage på et udlandsophold et semester i løbet af dine studier for at prøve kræfter med en anden kultur, afprøve dine kompetencer og opdage nye spændende muligheder.

Eller måske du overvejer at prøve kræfter med et studiejob, hvor du kan få mulighed for at løse opgaver, hvor du skal anvende nogle af dine kompetencer fra studiet og opdage nye karrieremuligheder, du ikke vidste ville være en mulighed for én med dine kompetencer.

Det er blandt mange andre ting den slags muligheder, der kan være med til at tone din profil og kaste et nyt lys på dine karrieremuligheder.

Hvis du har brug for et overblik over dine karrieremuligheder eller få sparring på, hvordan du når dertil, så kan du kontakte karrierevejledningen.

 

Har du brug for hjælp til at finde ud af, hvad du kan eller vil?

➤ Kontakt Karrierevejledningen


Sidst opdateret: 26.10.2023