Skip to main content

Bachelorprojekt

Bacheloropgaven er et større selvstændigt arbejde, der skal dokumentere, at den studerende kan anvende juridisk metode i arbejdet med et bestemt emne. Emnet skal være afgrænset på en sådan måde, at arbejdet kan gennemføres inden for rammerne af 1/4 studenterårsværk (15 ECTS). Kravene til bachelorprojektet fremgår af fagbeskrivelsen, der uddybes i nærværende vejledning

Emnet skal indeholde både erhvervsøkonomiske og juridiske aspekter. 

Læs mere i fagbeskrivelsen

 

Valg af emne

Du kan hente inspiration til emnevalg her

Vigtige frister og milepæle

Der vil blev afholdt informationsmøde d. 7. maj kl. 16.00-17.00.
 
Informationsmødet bliver livestreamet og kan følges via dette link.

 

 

Slides og materiale fra mødet vil blive lagt op her på siden efterfølgende.

 

Slides om bachelorprojektet i foråret 2024 kan ses her

 

Slides om eksamensuregelmæssigheder kan ses her.

 

Introduktionsvideo fra biblioteket kan ses her.

  • Tilmelding til selve bachelorprojektet sker via selvbetjeningen på samme måde som tilmelding til andre fag. 
  • Tilmeldingsfristen for studerende, der ønsker at skrive bachelorprojekt i forårssemesteret: 20.-30. november 
  • Tilmeldingsfristen for studerende, der ønsker at skrive bachelorprojekt i efterårssemesteret: 20.-30. maj 

Bachelorprojektet kan udarbejdes individuelt, men der opfordres til at det udarbejdes i grupper af minimum 2 studerende og max. 4 studerende.

Deadline for gruppedannelse og ønske om emne og vejleder:
Fredag i uge 47 kl.12.00
(for studerende, der skal skrive bachelorprojekt i forårssemestret) 
Selvom man har ønsket et emne til tiden, får man først tildelt en vejleder ultimo december (uge 51-52).

Fredag i uge 21 kl.12.00 (for studerende, der skal skrive bachelorprojekt i efterårssemestret).
Selvom man har ønsket et emne til tiden, får man først tildelt en vejleder ultimo  (uge 25-26 ). 

Alle emnevalgsblanketter, der ikke afleveres til tiden (fredag i uge 47/uge 21) først bliver behandlet i januar (uge 2) og anden uge i august (uge 32). Man vil først få tildelt en vejleder forholdsvist tæt på semesterstarten.

Link til blanket

Bachelorprojektet kan udarbejdes individuelt, men der opfordres til at det udarbejdes i grupper af minimum 2 studerende og max. 4 studerende. 

Som studerende kan altid logge ind i blanketsystemet og se om man har fået tildelt en vejleder. Vær opmærksom på at man først aktivt vil modtage en mail fra systemet, når vejleder har godkendt rollen som vejleder.

Tag kontakt til din tildelte vejleder og bliv enig om en arbejdstitel og foreløbig problemstilling. Når I er enige, udfyldes resten af blanketten og indsender den, så vejleder formelt kan godkende blanketten

Sidste hverdag i februarfor bachelorskrivning i forårssemesteret skal emneblanketten være endelig godkendt
Sidste hverdag i september for bachelorskrivning i efterårssemesteret skal emneblanketten være endelig godkendt.


Kildesøgning

Rubricen skal ses som et arbejdsredskab, som tydeliggør elementer af det, der bliver lagt vægt på i bachelorprojektet. Rubricen kan bruges i forhold til egen arbejdsproces og i forbindelse med vejledningen. Rubricen kan indgå i bedømmelsessammenhæng, hvor vejlederen og censor i fællesskab kan bruge rubricen som hjælperedskab til at foretage en helhedsbedømmelse af bachelorprojektet. 

Bemærk, at rubricerne fokuserer på den juridiske del af projektet/specialet (alt efter uddannelse). Ved projekter/specialer med en erhvervsøkonomisk hovedvejleder vil rubricen primært være et redskab til egen brug

Afleveringsfristen for dit bachelorprojekt er senest kl. 12.00 den anden fredag i maj eller anden fredag i december kl. 12.00 med henblik på eksamination i juni/januar (afhængig af hvilket semester du skriver dit bachelorprojekt).

Afleveres der efter dette tidspunkt, vil projektet ikke blive bedømt, men vil stadig gælde som et eksamensforsøg.

Når du afleverer dit bachelorprojekt i Digital eksamen, skal du udfylde med den endelige titel på dit bachelorprojekt – både den danske og engelske titel. Hvis du skriver dit bachelorprojekt på engelsk, er det kun den engelske titel, der skal påføres i begge felter. 

 

 

Spørgsmål

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Faglig vejleder eller Studiekontakten på: 6550 2290 eller igennem SPOC

Vejledning til bacheloropgaven

Klik her

Har du spørgsmål til eksamen?

Klik her

Sidst opdateret: 05.03.2024