Skip to main content

Projektorienteret forløb

Projektorienteret forløb på HA-uddannelsen:

På 5. semester har du mulighed for at gennemføre et projektorienteret forløb i en virksomhed (praktik). Dette er et valgfag på 10 ECTS.

Nedenstående kan du læse mere om det praktiske i forhold til projektorienteret forløb.

Informationsmøde vedr. Projektorienteret forløb i efteråret 2022 blev afholdt d. 5. april 2022 kl. 12.00-13.00 i lokale U133

Sidste frist for godkendt vejlederaftale, er 15. august 2022

Slides fra informationsmødet findes her

Du skal undervisningstilmelde dig som til andre fag.

Ideen med forløbet er at du får lejlighed til at prøve teorierne af i praksis. Det projektorienterede forløb skal derfor indeholde mulighed for dette, og forløbet skal designes, så du efter forløbet kan udarbejde en rapport, hvor du bringer din viden fra uddannelsen i spil samt reflekterer over forløbet. Forløbet skal være relevant for din linje.

Virksomheder og organisationer kan give studerende i ulønnede projektorienterede forløb og på ulønnede studieophold en erkendtlighed på op til 3.000 kr. om måneden.

 

Du skal selv finde en virksomhed/organisation, hvor du kan gennemføre det projektorienterede forløb og i samarbejde med virksomheden finde ud af hvad dine arbejdsopgaver/arbejdsområder skal være og dermed fastlægge emnet for din rapport. Emnet og arbejdsopgaverne skal godkendes af din uddannelsesansvarlig og senere af din vejleder.

Find evt. inspiration i SDUs jobbank.

Du skal kontakte den uddannelsesansvarlig før du kan få en vejleder for dit ophold. Du skal overfor uddannelsesansvarlige redegøre for de forventede arbejdsopgaver og deres relevans for din uddannelse.

Hvis den uddannelsesansvarlig kan godkende indholdet, er du klar til at udfylde den digitale blanket, så du kan få en vejleder. Ud fra den information, du giver, vil den relevante forskningsgruppeleder tildele dig en vejleder.

Der et link til blanketten nedenstående under fold-ud tabellen.

Deadline for ønske om vejleder er 15. august. Det er absolut sidste frist, og det er helt klart bedst, hvis du er i gang før denne dato.

Vejlederaftalen, og som en del af denne, emnet eller emnerne for rapporten skal godkendes af en vejleder, af virksomheden og den person, der er ansvarlig for din linje. Vejlederaftalen udfyldes på den samme blanket, som du brugte til at få en vejleder.

For at vejlederaftalen kan godkendes, skal du oplyse følgende:
A.
Information om arbejdsstedet. Du skal som minimum opgive følgende:

 • Navn på arbejdsstedet 
 • Navn og titel på din kontaktperson på arbejdsstedet
 • Periode for dit ophold på arbejdsstedet
 • Arbejdstimer per uge
 • Beskrivelse af det arbejde, du skal udføre i det projektorienterede forløb

B. 

En foreløbig projektbeskrivelse, som skal indeholde

 • konkrete ideer om hvad projektet som omhandle
 • forslag til metoder, der skal anvendes 
 • relevant litteratur
 • beskrivelse af, hvilke fag og emner fra fag, du forventer skal bruges i det projektorienterede forløb.

Du skal ikke søge studienævnet om forhåndsgodkendelse af Projektorienteret forløb, da det allerede er et forhåndsgodkendt valgfag på studiet. Når faget er bestået, vil det automatisk blive registreret i studenterselvbetjeningen, og en endelig godkendelse er derfor heller ikke nødvendig.

 1. At finde en virksomhed eller en anden organisation, hvor opholdet kan finde sted, og aftale arbejdsopgaver.
 2. At diskutere arbejdsopgaverne med den uddannelsesansvarlig og bagefter udfylde den digitale blanket.
  •  deadline 15. august.
 3. At få vejlederaftalen godkendt til tiden.
  • deadline 1. oktober.
  • deadline 15. september for Matematik-økonomi.
 4. At indlevere rapporten til tiden .
  • se deadline i eksamensplanen. 

Spørgsmål angående Projektorienteret forløb kan rettes til de faglige vejledere. Du finder deres kontaktinformationer under faglige vejledere

Blanket til ønske om vejleder og senere godkendelse af arbejdsopgaver og foreløbig problemformulering

Har du spørgsmål til uddannelsens opbygning?

Kontakt os på SPOC

Sidst opdateret: 07.07.2022