Skip to main content

Fagbeskrivelser foråret 2024

Fagene Mikroøkonomi samt Matematik og statistik er 2.del af fagene påbegyndt i 1.semester. Fagenes ECTS vægtning er 5 CTS pr. semester.

Fagene Makroøkonomi samt Regnskab er 2.del af fagene påbegyndt i 3.semester. Fagenes ECTS vægtning er 5 ECTS pr. semester.

Sidst opdateret: 20.11.2023