Skip to main content

Fagbeskrivelser efteråret 2023

Fagene Mikroøkonomi samt Matematik og statistik er delt med 5 ECTS i semestrene efterår 2023 og forår 2024

Sidst opdateret: 21.02.2024