Skip to main content

Bachelor i Erhvervsøkonomi, HA - Merit

 

2020 og fremefter
Meritordning

2016
Meritordning (godkendt 31.08.16)

2015
Meritordning, ver. 02 (godkendt 31.08.16)

2014
Meritordning (godkendt 30.06.14)

2013
Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser har vedtaget en ny eksamensbekendtgørelse, bekendtgørelse nr. 666 af 24. juni 2012, som træder i kraft 1. september 2012. Bekendtgørelsen erstatter bekendtgørelse nr. 857 af 1. juli 2012, hvorfor referencerne til eksamensbekendtgørelserne i alle studieordninger erstattes af de tilsvarende tekster i den nye bekendtgørelse.
Se bekendtgørelsen her.

Meritordning for Markedsførings-, Finans-, Logistik-, Service- og Handelsøkonomer (godkendt 19.09.12)

Appendix to the curriculum for the Bachelor of Science in Economics and Business Administration - Credit transfer for AP Graduates from the Danish programmes in Marketing Management, Financial Management, Logistic Management, Service, Hospitality and Tourism Management and Commerce Management (approved on 19.09.12)

2011
Meritordning for Markedsførings-,Finans-, Logistik-, Service- og Handelsøkonomer (godkendt 08.04.11)

2009
Meritordning  for markedsførings- og finansøkonomer (godkendt 26.08.09)

Har du spørgsmål til denne uddannelse, er du velkommen til at kontakte studienævnet:

Studienævn for Erhvervsøkonomi
Sekretariat:
Kirsten Høg
Tlf. 6550 1406
Lene Albæk Jensen
Tlf. 6550 1558
Mail: sne@sam.sdu.dk

 

Sidst opdateret: 04.07.2022