Skip to main content

Erhvervsøkonomi, HA - Kolding

Studieophold i virksomhed

Et studieophold i en virksomhed en unik mulighed for at få praktisk erfaring under uddannelsen. Men hvordan tilrettelægger du forløbet? Og hvem kan hjælpe dig?

Der er mange gode grunde til at tage et projektorienteret forløb. Formålet er at sikre, at du: 

 • Får afprøvet i praksis de kompetencer, du har fået undervejs i uddannelsen
 • Oplever, hvordan det er at løse opgaver på en arbejdsplads
 • Reflekterer over muligheder og begrænsninger ift. dine kompetencerFår skabt et netværk

Undersøgelser viser, at netop de erfaringer gør dig til en mere attraktiv kandidat på arbejdsmarkedet.

 

Hvad får virksomheden/projektstedet ud af forløbet?

Et projektorienteret forløb er ikke kun en god idé for dig - det er også til gavn for projektstedet. Du kommer som studerende med et frisk syn på tingene og med nye teorier og metoder. Et ophold kan derfor give virksomheden/organisationen adgang til den nyeste viden og mulighed for udvikling.

Du skal undervisningstilmelde dig som til andre fag.

Valgfaget hedder "Studieophold i virksomhed". Husk at tilmelde dig faget inden semesterstart.

Ideen med forløbet er at du får lejlighed til at prøve teorierne af i praksis. Det projektorienterede forløb skal derfor indeholde mulighed for dette, og forløbet skal designes, så du efter forløbet kan udarbejde en rapport, hvor du bringer din viden fra uddannelsen i spil samt reflekterer over forløbet. Forløbet skal være relevant for din linje.

Virksomheder og organisationer kan give studerende i ulønnede projektorienterede forløb og på ulønnede studieophold en erkendtlighed på op til 3.000 kr. om måneden.

 

Du skal selv finde en virksomhed/organisation, hvor du kan gennemføre det projektorienterede forløb og i samarbejde med virksomheden finde ud af hvad dine arbejdsopgaver/arbejdsområder skal være og dermed fastlægge emnet for din rapport.

Emnet og arbejdsopgaverne skal godkendes af din fagansvarlige/underviser i faget "Studieophold i virksomhed".

Find evt. inspiration i SDUs jobbank.

Når du tilmelder dig faget "Studieophold i virksomhed", bliver fagets underviser automatisk din vejleder.

Vejlederaftalen, og som en del af denne, emnet eller emnerne for rapporten skal godkendes af en vejleder/underviser og af virksomheden. Vejlederaftalen udfyldes på den samme blanket, som du brugte til at få en vejleder.

Hent aftaleblanketten: Studenteraftale vedr. projektorienterede forløb

For at vejlederaftalen kan godkendes, skal du oplyse følgende:

Information om arbejdsstedet. Du skal som minimum opgive følgende:

 • Navn på arbejdsstedet 
 • Navn og titel på din kontaktperson på arbejdsstedet
 • Periode for dit ophold på arbejdsstedet
 • Arbejdstimer per uge
 • Beskrivelse af det arbejde, du skal udføre i det projektorienterede forløb 

Du skal ikke søge studienævnet om forhåndsgodkendelse af Projektorienteret forløb, da det allerede er et forhåndsgodkendt valgfag på studiet.

Når faget er bestået, vil det automatisk blive registreret i studenterselvbetjeningen, og en endelig godkendelse er derfor heller ikke nødvendig.

 1. At finde en virksomhed eller en anden organisation, hvor opholdet kan finde sted, og aftale arbejdsopgaver.
 2. At diskutere arbejdsopgaverne med den linjeansvarlige og bagefter udfylde den digitale blanket og indlever i blanketsystemet.
  •  deadline 15. august.
 3. At få vejlederaftalen godkendt til tiden.
  • deadline 1. oktober.
 4. At indlevere rapporten til tiden .
  • se deadline i eksamensplanen.

Se nærmere om muligheder og regler i fagbeskrivelsen for studieophold i virksomhed (ikke den endegyldige fagbeskrivelse, ændringer kan forekomme). 

Spørgsmål angående Projektorienteret forløb kan rettes til fagansvarlige Jesper Piihl og Tine Lynfort.

 

Har du spørgsmål? Kontakt de faglige vejledere

Kontakt de faglige vejledere

Sidst opdateret: 15.08.2022