Skip to main content

Mennesker ved havet

Fagbeskrivelser for BSc merc. Generel Erhvervsøkonomi

Mindre ændringer kan frem til semesterstart forekomme

1. semester: Efterår 2017
Studiestartsprøve på Erhvervsøkonomi, HA
Mikroøkonomi
Matematik og statistik
Organisation med videnskabsteori
Entrepreneurskab og forretningsforståelse

2. semester: Forår 2018
Mikroøkonomi  (fortsat fra E2017)
Matematik og statistik  (fortsat fra E2017)
Marketing
Human Ressource Management
 IT

 3. semester: Efterår 2018
Makroøkonomi
Regnskab
Finansiering
Videregående erhvervsøkonomiske analyser
International markedsanalyse

4. semester: Forår 2019
Makroøkonomi
Regnskab
Erhvervsjura
Videregående kvantitative analyser
Videregående økonomistyring

5. semester: Efterår 2019
Hot topics i erhvervsøkonomi
International økonomi
Valgfag (15 eller 3 x 5)

6. semester: Forår 2020
Strategi
Bachelorprojekt

Studienævn for Erhvervsøkonomi (Esbjerg) Syddansk Universitet

  • Niels Bohrs Vej 9
  • Esbjerg - DK-6700
  • Telefon: +45 6550 1522

Sidst opdateret: 21.02.2024