Skip to main content

Generel erhvervsøkonomi 2017

SDU campus Esbjerg

Uddannelsen løber over seks semestre (3 år). Uddannelsen er normeret til 180 ECTS - 60 pr. år. 1 ECTS svarer til ca. 27 arbejdstimer for en studerende. Du kan se regler for linjen i linjebeskrivelsen som du kommer til ved at vælge punktet i menuen til højre.

Studiestart 2017
Tallene i figuren nedenfor viser, hvor mange ECTS, der er afsat til hvert fag. De med * markerede fag evalueres med ekstern censur.
De med ¤ markerede fag indgår i første årsprøven. Du skal som studerende være bestået prøverne i disse fag inden udgangen af det første studieår efter studiestart, for at du kan fortsætte uddannelsen.  
Læs mere om fagene i de detaljerede beskrivelser af fagene, som du finder under i  fagbeskrivelserne, som du kommer til ved at vælge punktet i menuen til højre.  

* Disse fag evalueres med ekstern censur.
¤ Disse fag indgår i 1. årsprøven. De skal bestås hver for sig, for at 1. årsprøven er bestået indenfor 1. studieår.
Vedrørende udlandsophold: Der henvises til studieordningens regler.

Udlandsophold
Op til 30 ECTS kan tages i form af et ophold på et universitet eller en anden universitetsinstitution i udlandet (”udlandsophold”). Opholdet foretages normalt på 5. semester. Studerende, der ønsker at gennemføre udlandsophold skal selv sammensætte et program for opholdet. I det omfang, der er valgfag på 5. semester, skal fagene, der tages i udlandet skal kunne meriteres som sådanne. Dog kan op til 10 ECTS kan være indenfor andre områder af samfundsvidenskab. Hvis der er placeret linjefag på 5. semester, eller hvis der på anden måde er krav til indhold på 5. semester i linjebeskrivelsen, skal programmet understøtte dette. Programmet skal forhåndsgodkendes i studienævnet.

Fagbeskrivelser:

Forår 2020

efterår 2019

forår 2019

Studienævn for Erhvervsøkonomi, Syddansk Universitet

Sidst opdateret: 21.02.2024