Skip to main content

Hvordan søger man barsel?

Via spoc.sdu.dk meddeler du Uddannelsesjura & Registratur, at du ønsker barsel, og hvorvidt det skal være barselsdispensationer eller barselsbegrundet orlov. Du skal også meddele i hvilken periode, du ønsker barslen skal ligge.

  • Ønsker du barselsdispensationer, skal du i spoc.sdu.dk vælge ”endelig merit og barselsdispensationer”.
  • Ønsker du barselsbegrundet orlov, skal du i spoc.sdu.dk vælge ”Orlov”.

Du skal i begge tilfælde vedlægge et scan af din vandrejournal eller fødselsattesten.

Bemærk! Undtaget herfra er studerende som læser på Det Tekniske Fakultet. Her skal du søge hos dit eget studienævn, når du ønsker barselsdispensationer. Ønsker du barselbegrundet orlov skal du fortsat søge via spoc.sdu.dk. 

Hvad sker der, når Uddannelsesjura & Registratur har behandlet din ansøgning om barsel?

Når Uddannelsesjura & Registratur har behandlet din ansøgning om barsel, får du besked på din  SDU-mail, om hvilke dispensationer der gælder for dit studieforløb.

Uddannelsesjura & Registratur kontakter dig, hvis de har spørgsmål til din barsel. Du er også velkommen til enten at skrive til dem via spoc.sdu.dk eller ved at ringe på tlf. 65501059 (kl. 10-12).

Kontakt eventuelt din studievejledning

Det kan være en god idé at få vendt dine barselsplaner med dit studies vejleder. Måske er der forhold på dit studie, som du skal være særligt opmærksom på. F.eks. kan der være fag, som kan være hensigtsmæssige at forsøge at gennemføre på trods af barsel.


Har du brug for hjælp?

Kontakt Uddannelsesjura & Registratur, hvis du har spørgsmål til ovenstående regler. Det kan du gøre via spoc.sdu.dk eller telefon 65501059 på hverdage kl. 10-12.

Kontakt Studenterservice,  hvis du har spørgsmål om SU, Optagelse, SDU international, Syddansk Elite, Efter/videreuddannelse, SPS og andre services på SDU.

Kontakt vejledningen på dit studie, hvis du har brug for specifik viden knyttet til dit studie f.eks. viden om din studieordning eller, hvis du skal skrive en dispensationsansøgning. 

Kontakt Studie- og trivselsvejledningen hvis du har brug for vejledning omkring generelle forhold på dit studie såsom studieteknikker, trivsel eller udfordringer med at finde ud af, hvem du skal kontakte for at få hjælp og vejledning. 

 

Sidst opdateret: 18.09.2021