Skip to main content
Bachelor of Business Economics and Information Technology

Hvad er barselsdispensationer?

At være på barsel og samtidig studere

En barseldispensation giver dig mulighed for i en periode at sætte studierne på pause, men den giver dig også mulighed for at kunne kombinere barsel med at være aktiv studerende og modtage SU.

Her kan du se de dispensationer, du har ret til under barsel med en barselsdispensation:

  • Som fødende får du automatisk forlænget fristen for afslutningen af din uddannelse med to semestre. Som partner til en fødende får du automatisk forlænget fristen for afslutningen af din uddannelse med et semester.  
  • Du må følge undervisningen og gå til eksamen, selvom du er på barsel.
  • Du må melde dig fra til eksamen. Dog skal det ske senest 14 dage inden eksamen, ellers tæller det som et forsøg. Vær opmærksom på, at hvis eksamensformen til faget er undervisningsdeltagelse, altså bestås via fremmøde, så starter eksamen den dag, undervisningen starter.
  • Du har ret til ekstra SU og til at modtage SU i perioden, hvor du får barselsdispensationer.
  • Dispensation for minimum 1 aktivitet om året.
  • Udsættelse af førsteårsprøven.
  • Udsættelse af studieaktivitetskravet.
  • Som studerende på det Humanistiske Fakultet kan du få dispensation for automatisk tilmelding til speciale. Læs mere ved humanioras studievejledning.

  

Har du brug for hjælp?

Kontakt Uddannelsesjura & Registratur, hvis du har spørgsmål til ovenstående regler. Det kan du gøre via spoc.sdu.dk eller telefon 65501059 på hverdage kl. 10-12.

Kontakt Studenterservice,  hvis du har spørgsmål om SU, Optagelse, SDU international, Syddansk Elite, Efter/videreuddannelse, SPS og andre services på SDU.

Kontakt vejledningen på dit studie, hvis du har brug for specifik viden knyttet til dit studie f.eks. viden om din studieordning eller, hvis du skal skrive en dispensationsansøgning. 

Kontakt Studie- og trivselsvejledningen hvis du har brug for vejledning omkring generelle forhold på dit studie såsom studieteknikker, trivsel eller udfordringer med at finde ud af, hvem du skal kontakte for at få hjælp og vejledning. 

 

Sidst opdateret: 18.09.2021