Skip to main content
Bachelor of Business Economics and Information Technology
Error while rendering view [ArticleText]. Please, make sure the rendering is configured properly or contact your administrator.

Dine generelle akademiske kompetencer er – som overskriften siger – generelle. Det er kompetencer du har og får med fra at have taget en akademisk uddannelse.

Men i modsætning til de fagspecifikke kompetencer, som du deler med andre der har læst det samme som dig, deler du de generelle akademiske kompetencer med en del flere.

 

Mange af dem deler du med alle andre der har studeret på universitetet og måske især dem, der har været under samme fakultet som dig. Det betyder ikke, at de ikke er specielle – for det er de. De er særlige og værdifulde i kombination med alle dine andre kompetencer og alt det andet du kan. Et er at have fået dem med, noget andet er hvordan du bruger dem.

 

Det særlige ved de generelle kompetencer

Mens de fagspecifikke kompetencer lægger sig op ad et bestemt område, er de generelle akademiske kompetencer langt mere overførbare. De kan bruges i mange forskellige situationer og mange forskellige jobs, fordi de handler om, hvordan du går til opgaver – din metode kan man sige.

 

På universitetet bliver du trænet i nogle bestemte måder at arbejde og gå til opgaver på. Du arbejder med problemer, udfordringer og cases på forskellige vinkler og måder – men med en akademisk tilgang.

Det er den tilgang du i høj grad vil trække på i et job og den tilgang er noget af det, virksomheder ansætter en akademiker på. Du bruger dine akademiske kompetencer uanset hvilket job og branche du kommer til at have.

 

De akademiske kompetencer kan være lidt svære at sætte ord på. Ligesom med de fagspecifikke kompetencer har studiet også beskrevet dine generelle akademiske kompetencer i din studieordning.

De er dog stadig skrevet med et studieperspektiv og i et ret akademisk sprog. De kræver nok lidt oversættelse inden du går ud og fortæller om dine kompetencer til en potentiel arbejdsgiver. Vi har prøvet at hjælpe dig lidt på vej nedenfor.

 

 

Typiske akademiske kompetencer

Vi har fundet nogle af de akademiske kompetencer der går igen på mange studier. Vi har prøvet at ’oversætte’ dem til lidt mere hverdagssprog – men det kræver stadig en indsats fra dig i at oversætte hvordan den konkrete kompetence vil se ud og hvad den vil betyde i et job.

 

Information og databehandling

 • Jeg ved hvordan man laver research, få jeg kan finde ny og relevant viden
 • Jeg kan se kritisk på kilder, viden og data og tage stilling til, om det kan bruges
 • Jeg kan sætte den nye viden og data i system, så det giver mening for opgaven
 • Jeg kan bruge forskellige it-værktøjer og vælge det der er bedst for at løse opgaven

 

Analyse

 • Jeg kender og kan sætte mig ind i forskellige teorier og metoder og bruge dem til at se på og løse et problem
 • Jeg kan se viden og data i sammenhæng og se mønstre i dem
 • Jeg kan forstå begreber og bruge dem til at argumentere
 • Jeg kan skabe mening ud fra forskellig empiri og data og lave konklusioner ud fra det

 

Metode

 • Jeg kender og kan sætte mig ind i forskellige metoder og kan vælge den der er bedst
 • Jeg kan lave komplekse undersøgelser og forsøg
 • Jeg kender min egen proces og kan reflektere over, hvordan jeg lærer og udvikler mig
 • Jeg ved hvordan jeg sætter mig ind i nye ting

 

Samarbejde og arbejdsprocesser

 • Jeg ved hvordan man samarbejder i grupper og teams og kan lytte, argumentere, diskutere og give feedback
 • Jeg kan arbejde selvstændigt, tage ansvar, strukturere og tage beslutninger
 • Jeg er klar til forandring og kan komme med nye løsninger
 • Jeg kan holde overblik, sikre kvalitet og overholde deadlines

 

Kommunikation

 • Jeg kan formidle problemstillinger til forskellige målgrupper
 • Jeg kan lave mundtlige oplæg og præsentationer
 • Jeg kender forskellige relevante medier til at formidle emner til forskellige målgrupper

 

 

Sådan kan du øve dig på at spotte dine akademiske kompetencer

Selvom vi bruger dem hele tiden, kan det være svært at få øje på, hvornår og hvordan du bruger dine generelle akademiske kompetencer.

 


Øv dig ved at stille dig selv nogle spørgsmål og sætte ord på kompetencen:

Hvilken del af processen er du god til, når du sidder med en eksamensopgave?

 • Hvis du fx kaster dig over at søge efter materialer eller viden om et emne, kan du overskue store mængder information og finde relevant viden
 • Hvis du fx er god til at samle trådene i en analyse, kan du vurdere forskellige perspektiver og analysere emner i dybden
 • Hvis du elsker at komme med et bud på en løsning eller en ny metode, kan du arbejde selvstændigt, er nytænkende og kan se nye perspektiver

 

Hvilke tanker gør du dig, når du hører om en ny teori eller analysemetode?

 • Hvis du fx straks får ideer til, hvordan du kan bruge den, kan du håndtere kompleksitet og arbejde innovativt
 • Hvis du fx automatisk tænker på de elementer, der mangler, er du sikkert god til at bruge din kritiske sans og til at vurdere forudsætninger
 • Hvis du starter med at fortælle andre om din begejstring – eller mangel på samme – kan det være, du er god til at formidle og definere ny viden og begreber

 

Hvordan bidrager du til en opgave på dit studie eller på arbejdet?

 • Hvis du fx er den, der får skabt en skabelon for hele processen, er du nok god til at tænke i helheder, til at systematisere og overskue kompleksitet
 • Hvis du har fokus på at få løst opgaven effektivt, er du nok målrettet, disciplineret og god til at overholde deadlines
 • Hvis du er den, der tager opgaven med at rette til og få detaljerne på plads, har du nok kompetencer til at sikre kvalitet, til at tænke i præcision og arbejde struktureret og detaljeret

 

Det var bare nogle eksempler på, hvilke generelle akademiske kompetencer du har med fra studiet – og jobbet. Der er selvfølgelig flere, og vi er ikke alle lige gode til dem alle sammen. Når du skal forklare andre hvad du kan i fx din jobsøgning vælger du dem ud, du synes du faktisk kan stå inde for, og forklarer dem på en måde der passer til det job du søger.

Næste skridt:

SDU RIO Syddansk Universitet

 • Campusvej 55
 • Odense M - DK-5230

Sidst opdateret: 19.07.2022