Skip to main content
SDUkarriere

Hvad vil arbejdsgiverne have?

Hvilke kompetencer skal du bruge på fremtidens arbejdsmarked? Få svarene her!

Du vil med stor sandsynlighed få brug for seks vigtige kompetencer i løbet dit arbejdsliv. Måske har du hørt om Fremtidens arbejdsmarked, FNs verdensmål eller 21st century skills, men hvad betyder det for dig?

Vi har hjulpet dig og lavet en oversigt over de vigtigste kompetencer du har brug for, i dag og i fremtiden.

Fremtidens arbejdsmarked

Det lyder lidt som en floskel – men den er god nok. Arbejdsmarkedet er under markant forandring. Mennesker, penge, idéer, viden og varer bevæger sig hurtigere og lettere rundt i verden end nogen sinde før. Derfor vil du få stor gavn af at kunne omstille dig til nye arbejdsområder og måder at arbejde på, gennem hele dit arbejdsliv. Begynd allerede i dag at øve dig i at håndtere forandringer på en god måde.

Sådan bliver du klar til et omskifteligt arbejdsliv:

 • Se udfordringer og forandringer i øjnene med et fleksibelt udgangspunkt.
 • Se muligheder frem for begrænsninger. Fokusér på det der kan gå godt, ikke kun det der kan gå galt. Hvilke positive elementer er der i den forandring du står overfor? Hvilken positiv påvirkning har det på dit arbejde/studie/din hverdag?
 • Udnyt muligheder for at være med i forandringer og vær selv forandringsskabende.

Forandringer kan virke overvældende eller komme ubelejligt. Hvis du synes en forandring er svær, er det ok at give dig selv tid til at vænne dig til den nye situation. 

Den gode nyhed er, at du allerede gør det i dit studie. Når du udvælger temaer til dine projekter og akademiske opgaver leder du efter udfordringer eller et underbelyst område. Det er det samme arbejdsgiverne gerne vil have dig til.

Sådan gør du:

 • Hvor har virksomheden udfordringer, der ikke bliver taget hånd om nu?
 • Hvor er der uhensigtsmæssige procedurer og arbejdsgange?
 • Er der nye opgaver afdelingen kan arbejde med?
 • Er der nye strømninger, der påvirker virksomheden?

Du kommer til at skifte job mange gange i dit arbejdsliv og for hvert 100 nye jobs, der er skabt siden 2010, er 44 mennesker blevet selvstændige. Derfor skal du være god til at identificere, hvor der er uløste udfordringer, som du med dine samlede kompetencer kan være med til at løse eller belyse. Det kan enten være i en eksisterende virksomhed eller som selvstændig.

Sådan bliver du god til at identificere problemstillinger

Det bedste sted du kan øve dig, er i et studiejob eller i projektorienteret forløb/praktik. Vær nysgerrig når du er i virksomheden. Er der underbelyste områder? Hvad er besværligt for dine kollegaer i hverdagen? Snak med dem. Hvis du har fokus på mere end dine nuværende opgaver, får du måske øje på nye problemstillinger.

Når du får øje på udfordringer i virksomheden, så prøv at kigge efter løsningen andre steder end lige der, hvor problemet er. Det vil også hjælpe dig til at forstå problemet bedre og se hvilke faktorer der påvirker det.

På det arbejdsmarked, du kommer ud i, er der ikke en leder, som hver dag fortæller dig, hvad du skal. Du skal selv planlægge dine opgaver og tage initiativ til at løse nye.

Derfor er det en god idé at gribe prioriteringen af dine opgaver systematisk an. Det ligner din hverdag på dit studie, hvor du også selv planlægger din tid og vurderer hvad der er vigtigst at tage fat på hvornår.

Udover at kunne prioritere dine opgaver, skal du også kunne tage initiativ til at løse nye opgaver. Ser du opgaver, som ikke bliver løst? Sig det højt. Det er ikke nødvendigvis dig der skal løse opgaven, men din arbejdsgiver vil sætte pris på at blive gjort opmærksom på den.

Sådan bliver du god til at prioritere dine opgaver:

 • Dan dig først et overblik over dine opgaver.
 • Hvor lang tid regner du med at de forskellige opgaver tager at løse?
 • Hvilke opgaver haster?
 • Hvilke opgaver kan vente?
 • Sæt deadlines på hvornår du skal være færdig med den enkelte opgave.

Er det er svært at prioritere, hvilke opgaver der er vigtigst? Det er helt ok at vende det med din leder eller en kollega.

Vær proaktiv i forhold til løsning af opgaver. Du behøver ikke altid at vente på at din leder giver dig opgaver. Peg selv på opgaver, der vil være hensigtsmæssige at få løst.

Hvilke nye opgaver i din praktik eller i dit studiejob kan du være med til at løfte?

Du skal være god til at samarbejde og arbejde i teams. Om lidt er vi fem generationer på arbejdsmarkedet samtidigt og det kræver, at du kan samarbejde, påtage dig et fælles ansvar og lytte til andre.

Du kommer til at arbejde med komplekse problemstillinger som du ikke kan løfte alene, men kræver at flere fagligheder arbejder sammen.

Sådan bliver du en god teamplayer

Måske har du ikke de bedste erfaringer med at arbejde i tværfaglige teams, eller synes du studiegruppearbejdet er lidt op ad bakke. Der er hjælp at hente.

 • Lær dig selv at kende: Hvordan arbejder du i teams? Hvilken rolle har du? Der findes flere tests, som arbejder med profiltyper i forhold til teamarbejde. Måske du kan lade dig inspirere.
 • Lyt til dine samarbejdspartnere og resten af teamet. Lyt for at forstå deres meninger, værdier og holdninger.
 • Tag fælles ansvar og lav fælles aftaler om, hvad I forventer af hinanden.

Der er skrevet en masse om samarbejde og det at indgå i et team. Her er blot et par gode tips du kan starte med. Det vigtigste er, at du øver dig og tænker over, hvordan du kan bidrage til at samarbejdet lykkedes. 

I en verden fuld af forandring er det vigtigt at kunne kommunikere præcist til andre for at undgå fejl og misforståelser. Arbejder du i teams kan der let opstå misforståelser, hvis I ikke kommunikerer præcist. Tager du imod en ny kollega, skal du hurtigt og præcist kunne sætte ham/hende ind i opgaver og arbejdsgange.

Som fremtidens arbejdsmarked tegner sig, skal du forvente at skifte job flere gange. I en jobsøgningssituation er det helt centralt, at du tydeligt kan kommunikere dine kompetencer og hvordan du kan bidrage til virksomheden.

Sådan bliver du præcis i din kommunikation

Det korte svar er – du skal øve dig.

 • Prøv at være opmærksom på, hvordan andre kommunikerer. Hvad fungerer godt og hvad fungerer mindre godt? Lad dig inspirere af det, der fungerer og øv dig på at integrere det i din egen kommunikation.
 • Vær bevidst om genrer. Når du skriver akademiske opgaver på dit studie, er god kommunikation én ting, men skriver du et blogindlæg, skal du bruge andre formuleringer og andre ord.
 • Hvem modtager dit budskab? Hvilke informationer din modtager har brug for? Du kan f.eks. øve dig ved at skrive faglige indlæg på LinkedIn eller administrere din lokale sportsklubs Instagramprofil.

Du bliver ikke en dygtig kommunikatør over natten, og du behøver ikke en uddannelse i kommunikation. 

Du bliver hele tiden bombarderet med information og ny viden. Det gør du også på din arbejdsplads. Der kommer løbende nye IT-systemer, opgaveporteføljen forandrer sig og du skifter til nye jobs som kræver nye kompetencer af dig. Derfor er det vigtigt, at du lærer nyt hele livet.

Ligesom det er vigtigt at du tilegner dig ny viden, er det også vigtigt at du kan sortere i de informationer du får. Vær kritisk og vurdér, hvad der er vigtigt for dig, og hvordan du kan bruge den nye viden.

Hvordan lærer jeg nyt hele livet?

 • Vær nysgerrig. Søg den viden der interesserer dig, men søg også nye emner.
 • Vær kritisk. Ikke al viden er relevant eller sagligt.
 • Lad dig inspirere af medstuderende eller kollegaer.

Husk der er mange måder at få ny viden på. Du behøver ikke at sidde på skolebænken for at få nye kompetencer og ny viden.

 

Næste skridt:

SDU RIO Syddansk Universitet

 • Campusvej 55
 • Odense M - DK-5230

Sidst opdateret: 20.07.2022