Skip to main content
Datalogi (bachelor)

MitSDU

For studerende på Datalogi (bachelor)

Kontaktinformation

Vejledning om dispensationer, merit, valg undervejs, individuelle studieforløb mv.

Kontakt studievejlederne på Naturvidenskab: Se hvornår og hvordan


Behandling af ansøgninger om dispensation, merit osv.

Læs om hvordan du sender ansøgninger til studienævnet

Studienævnssekretær

Thomas Kragebæk
E-mail: natstudienaevn@sdu.dk – husk at skrive fra din SDU-mail

Studie- og trivselsvejledning, studietvivl, studieteknik, eksamenshåndtering, specialeprocesvejledning mv.

Kontakt Studie- og trivselsvejledningen: Se hvornår og hvordan

Få karrierevejledning, kompetenceafklaring og hjælp til jobsøgning.

Læs mere om Karrierevejledningen

Særlig rådgivning og støtte til dig der har en psykisk diagnose eller neurologisk lidelse, en fysisk funktionsnedsættelse eller er ordblind/talblind.

Se SPS' side for kontaktoplysninger

Procesvejledning i forbindelse med litteratursøgning og opgaveskrivning.

Læs mere om bibliotekets tilbud og åbningstider

En selvstændig enhed uden for universitetet, der tilbyder social og psykologisk rådgivning til studerende. Bl.a. stress, angst, depression, udfordringer med selvværdet og personlige kriser.

Læs mere om Studenterrådgivningens på srg.dk

Studiesekretær på Institut for Matematik og Datalogi

Praktiske informationer om skemaer, undervisning og eksamen.

Inge Huus
Telefon: 6550 8958
E-mail: huus@imada.sdu.dk – husk at skrive fra din SDU-mail

Sidst opdateret: 10.10.2023