Skip to main content
Datalogi (bachelor)

MitSDU

For studerende på Datalogi (bachelor)

Studienævn

Hvad kan jeg bruge studienævnet til?

Du kan søge dit studienævn om dispensation, hvis du af usædvanlige årsager ikke kan leve op til reglerne på din uddannelse. Du kan også søge om merit, for eksempel hvis du vil tage kurser på en anden uddannelse eller et andet universitet.

Derudover arbejder studienævnet med forslag til ændringer af studieordninger og kursusbeskrivelser, klagesager og med løbende at forbedre din uddannelse. Hvis du har noget, du gerne vil have ændret på din uddannelse, kan du indsende dit forslag til studienævnet.

Studienævnet er altså et demokratisk organ, hvor du som studerende kan komme til orde og få indflydelse på din uddannelses fremtid.

Studienævnet har tavshedspligt!

Hvis du for eksempel skal søge dispensation, kan der være meget personlige grunde til det, som du er nødt til at forklare studienævn i din ansøgning, da de skal have en gyldig grund til at give dig lov til at afvige fra reglerne.

Det kan være ubehageligt at fortælle andre åbent om sine personlige forhold, og derfor har alle studienævnets medlemmer tavshedspligt.

Hvordan bliver jeg medlem af studienævnet?

Der er valg til studienævnet en gang om året. I oktober – inden valget i november – får du en mail der beskriver, hvordan du stiller op.

Hvis du stiller op og bliver valgt, skal du sidde i studienævnet i det efterfølgende kalenderår (1. januar-31.december).

Læs mere om universitetsvalg for studerende.

Dit studienævn

På studienævnets egen hjemmeside finder du ansøgningsfrister, mødedatoer, dagsordener og referater, praksisbeskrivelser samt medlemmer af dit studienævn.

Gå til studienævnets egen webside

Sidst opdateret: 10.10.2023