Skip to main content

Valgfag

I forløbsmodellen kan du se hvornår i din uddannelse, du kan vælge valgfag.

Overvej hvad du gerne vil lære og hvad du vil bruge dit valg til
Når du skal vælge valgfag, er der mange forskellige faktorer der spiller ind på dit valg. For at få det bedste ud af dine muligheder, kan du tage udgangspunkt i følgende når du vælger:

  • Hvad vil du gerne lære? Du har måske en spirende interesse for et fagområde, som du gerne vil teste af, eller måske du ved at du gerne vil arbejde med en bestemt metode i fremtiden, som du kan lære på netop det kursus.
  • Skal du bruge nogle bestemte kurser, for at få adgang til en bestemt kandidatuddannelse? For nogle kandidatuddannelser er der specifikke adgangskrav, som du kan opfylde gennem dine valgfag. Har du en bestemt kandidat i tankerne, er det derfor en god idé at tjekke, om du skal bruge bestemte kurser for at få adgang.

Engager dig i det du vælger
Når du har valgt, er det vigtigt, at du engagerer dig i dit valg. Et kursus har kun værdi, hvis du aktivt tager del i kurset, og sætter det i spil med hvad du ellers lærer på din uddannelse. Det samme gælder også, selvom du måske ikke fik en plads på drømmekurset. Der kan sagtens være god læring at hente alligevel, hvis du tager aktivt stilling til din egen læring på kurset.

Valgfag

Du bestemmer selv hvordan du sammensætter det totale antal ECTS valgfag på din uddannelse. Har du i alt 10 ECTS valgfag, kan du fx vælge at læse ét 10 ECTS kursus eller to 5 ECTS kurser. Der kan være særlige bestemmelser for valgfag på din uddannelse, som du skal sørge for at leve op til, når du sammensætter dine valgfag.
Din uddannelse vil udbyde en række valgfag - se det aktuelle kursusudbud. Nogle gange bliver kurser på andre uddannelser på forhånd godkendt som valgfag på din uddannelse. I disse tilfælde vil kurserne også fremgå af oversigten.

Du kan også søge om at tage kurser, som udbydes på en anden uddannelse eller et andet universitet og som ikke på forhånd er godkendt, som valgfag på din uddannelse. Det kan fx være et kursus, som er et obligatorisk kursus for de studerende på en anden uddannelse, men som vil være et relevant og spændende valgfag for dig.

Det kræver naturligvis, at du finder et kursus, som er fagligt relevant for din uddannelse og som du kan tage på et tidspunkt, der passer ind i dit uddannelsesforløb. Sådan finder du kurser på andre uddannelser på SDU:

  1. Tjek listen med uddannelser her på MitSDU
  2. Gå til siden hvor uddannelsen præsenterer sine kurser – den kan fx hedde ”kurser og skema”.
  3. Klik på oversigten over næste semesters kurser. De er ofte tilgængelige fra midten af maj/november for det kommende semester.
  4. Klik på et kursus du synes ser spændende ud og læs fagbeskrivelsen.

Når du har fundet det kursus, du gerne vil tage, skal du søge om at få det forhåndsgodkendt af dit studienævn - det kaldes forhåndsmerit.

Læs mere om betingelserne for forhåndsmerit og hvordan du søger.


Du har mulighed for at skifte valgfag indtil 3 uger efter semesterstart. Hvis du ønsker at skifte valgfag, skal du kontakte Uddannelsesjura & Registratur.

Hvis du ønsker at skifte efter de første 3 uger, skal du søge om dispensation til det hos dit studienævn. Det er ikke sikkert, at dit ønske bliver imødekommet.


Det er sværere at opnå tilladelse til at skifte kursus, når du har brugt eksamensforsøg i kurset.

 

Særlige bestemmelser om valgfag

Se hvilke særlige bestemmelser om valgfag, der gælder på bacheloruddannelsen i biblioteksvidenskab, it og kommunikation

læs mere

Sidst opdateret: 24.10.2023