Skip to main content

Usædvanlige forhold

Hvad er et usædvanligt forhold?

Et usædvanligt forhold er noget, der ikke forekommer rutinemæssigt. Noget, man ikke selv er herre over eller noget, man ikke kan forudse eller planlægge sig ud af. 

Eksempler på usædvanlige forhold kan være:

Hvad gælder ikke som et usædvanligt forhold?

Udlandsophold, alle former for arbejde, ferie m.fl. betragtes ikke som usædvanlige forhold.

Det er heller ikke et usædvanligt forhold, at faget er svært, eller at du i øvrigt klarer dig dårligt på uddannelsen.

Er kroniske sygdomme et usædvanligt forhold?

Kronisk sygdom anses heller ikke som sådan for et usædvanligt forhold. Det skyldes, at det forventes, du kan planlægge dig ud af de gener, din kroniske sygdom medfører.

Hvis din kroniske sygdom pludseligt forværres, f.eks. hvis du har et ”anfald” i forbindelse med eksamen, kan der dog godt være tale om et usædvanligt forhold.

Hvis du er ord- eller talblind, har en psykisk diagnose eller en fysisk funktionsnedsættelse, som forhindrer dig i at gennemføre eksamen med den almindelige eksamensform, kan du søge om særlige prøvevilkår.

Du har i forbindelse med din kroniske sygdom mulighed for at søge om Specialpædagogisk støtte (SPS) til dine studier.

 

 

Har du brug for hjælp?

Kontakt Uddannelsesjura & Registratur, hvis du har spørgsmål til ovenstående regler. Det kan du gøre via spoc.sdu.dk eller telefon 65501059 på hverdage kl. 10-12.

Kontakt Studenterservice, hvis du har spørgsmål om SU, Optagelse, SDU international, Syddansk Elite, Efter/videreuddannelse, SPS og andre services på SDU.

Kontakt vejledningen på dit fakultet eller studie, hvis du har brug for specifik viden knyttet til dit studie f.eks. viden om din studieordning eller, hvis du skal skrive en dispensationsansøgning. 

Kontakt Studie- og trivselsvejledningen hvis du har brug for vejledning omkring generelle forhold på dit studie såsom studieteknikker, trivsel eller udfordringer med at finde ud af, hvem du skal kontakte for at få hjælp og vejledning. 

Sidst opdateret: 28.05.2022